• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

W czasie dziaa ratunkowych dla pojazdw unieruchomionych przez warunki terenowe czsto korzystamy z lin wycigarek, lin kinetycznych i tam.

W czasie tych operacji bezwzgldnie naley przestrzega zasad bezpieczestwa, s to sytuacje potencjalnie stanowice zagroenie dla ycia.

1. Zawsze do wycigania uywamy lin o wytrzymaoci odpowiedniej do powstajcych napre. Nie wolno do uwalniani pojazdw stosowa popularnych lin holowniczych. Wymagana wytrzymao liny kinetycznej to co najmniej 6t.

2. Liny musza by w bezwzgldnie dobrym stanie techncznym.

3. Stanowiska do wycigania lub zmiany kierunku dziani wycigarki zawsze zakadamy z poszanowaniem przyrody.

4. Na liny i punkty mocowania do pojazdw zakadamy ubezpieczenia - tamy do dodatkowych hakw, tumiki na liny stalowe i kinetyczne.

5. Nie wolno czy lin kinetycznych za pomoc szekli.


Dodatkowe informacje