• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Modyfikacje Daihatsu Rocky - listwy boczne i maska

W maym samochdozie staramy si oszczdzi tyle miejsca ile to tylko moliwe wyucajc z wntrza wszelkie zbdne przedmioty.

Uznalimy e powieszenie kanistrw z boku pojazdu bdzie najlepsz opcj na odzyskanie przestrzeni.


listwy boczne


Aby zwiekszy powierzchni, uatwi wchodzenie na baganik, oraz wreszcie zwikszy uyteczno maski, ogacilimy j blach alu. Nareszcie mona bezpiecznie stan by zrobi zdjcia... wej na dach, sign wyej...


Musimy uwa na przedni szyb :- )


blachy na masce


Dodatkowe informacje