• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Ide GloBall od samego pocztku przekazujemy rwnie najmodszym, bo to oni, ju za chwil bd ksztatowa i formowa relacje midzy ludmi na wiecie. Przy kadej nadarzajcej si okazji rozmawiamy z dzieciakami o innych kulturach, rwnoci, szacunku i tolerancji.

Po raz pierwszy mielimy okazj odwiedzi dzieci w ich naturalnym rodowisku; w szkole wrd rwienikw, po zajciach, w ich wolnym czasie. Dzieciaki byy niesamowite; radosne, umiechnite, spostrzegawcze, ciekawe wiata.
Zobaczcie koniecznie jak to byo.


Pani Dyrektor Magorzacie Iwaniuk i wychowawczyniom piknie dzikujemy
za zaproszenie i do zobaczenia, bo umwilimy si na kolejne spotkanie, gdzie rozstrzygniemy ogoszony konkurs i rozegramy prawdziwy mecz piki nonej.


Dodatkowe informacje