• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Pierwsza pustynia GloBall. Na razie ? Siedlecka

Pod koniec pa糳ziernika pojechali秏y na pustyni. Jest niewielka, nazywa si ?siedlecka? i znajduje si niedaleko od Cz阺tochowy. Zadania na pustyni mieli秏y dwa:

  1. Wielkie Sortowanie Pi砮k GloBall od darczy馽體.
  2. Testy terenowe samochod體 w warunkach piaszczystych.

Zadanie nr 1 zosta硂 wykonane, zadanie nr 2 ? nie. To skr骳ona wersja relacji

Wersja pe硁a ? poni縠j.

Wielkie Sortowanie na Niewielkiej Pustyni


Foto: P. Bolko

Ob髗 na piachu rozbili秏y w nocy...

Rano okaza硂 si, 縠 pierwsze auto, kt髍e pojecha硂 babra si w piachu ? a by to Daihatsu ?Trupek? z za硂g Pawe&Robert ? od razu si popsu硂. Jako 縠 z pustyni mieli秏y wyjecha po po硊dniu do dzi i Warszawy, reszt dnia sp阣zili秏y na? naprawianiu popsutego. To znaczy ? zaj瓿a si tym  cz甓 z nas w miejscowym warsztacie, a wi阫szo舵 ekipy przyst眕i砤 do realizacji zadania g丑wnego, czyli sortowania i pakowania pi砮k.Foto: P. Bolko

By硑 w秗骴 nich liczne rodzynki. Wyr罂nia硑 si albo dedykacjami, cz阺to wa縩ymi merytorycznie, np. takimi:


Foto: P. Bolko

?albo estetyk i kreatywno禼i. Im fajniej pomalowana i podpisana jest  pi砶a, tym 砤twiej wychwyci j p蠹niej w czasie robienia filmu i zdj赕 8)


Foto: P. Bolko

Pi砶i podzielili秏y na kopce, segregowane wed硊g klucza kraj體-adresat體. Te nadmuchane trzeba by硂 pozbawi powietrza ? tylko mocno 禼i秐i阾e zmieszcz nam si do samochod體. Wyobra縜cie sobie, ile miejsca zaj瓿oby 1000 nadmuchanych pi砮k?

Zadanie nr 1 zosta硂 wykonane, w przeciwie駍twie do drugiego. Czas pogoni nas - nie zd笨yli秏y poje糳zi i zakopa porz眃nie naszych samochod體 w piachu. Mo縠 to i dobrze, bo na pewno popsuliby秏y ich wtedy wi阠ej ;-)


Dodatkowe informacje