• 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

...czyli dzi GloBall bardzo na powanie.

Tolerancja, czyli GloBall na powanie.

Polak jest tolerancyjny jak nikt na wiecie, ale pod warunkiem, e nie musi pracowa u "Araba", mieszka koo "Murzyna", i tak dugo, "jak nie bd nam
tu do Polski imigrowa".

To niewygodna teza, ale taka rzeczywisto wyania si z bada i naszych obserwacji.
Na szczcie nie jest tak le, bymy musieli ze wstydu zapada si pod ziemi: w sumie Polacy i tak s bardziej tolerancyjni ni wiele innych europejskich narodw, a w praktyce odwana i ?nienormalna? akcja, jak dla wielu ludzi w Polsce jest GloBall, zyskuje poparcie mnstwa osb i instytucji. Wraliwo na inne kultury i pogldy powoli w Polsce ronie, ale my chcemy wicej i szybciej!  Popatrzmy zatem na polsk tolerancj uwanie...


Z jednej strony ? tej historycznej ?  byo chwilami cakiem super. Byy lata a nawet stulecia, gdy Polska bya krajem wyjtkowym na mapie Europy ? tolerancyjnym NAPRAWD. Tolerowane na wielk skal byy w Polsce mniejszoci etniczne i religijne ? by poczu ducha tych czasw, wystarczy pojecha do Biaegostoku, Kamieca Podolskiego, Lwowa czy na spacer do Krakowa ? na Kazimierz. Zobaczy i zrozumie dzielnice ormiaskie, ydowskie, rosyjskie, polskie ? razem tworzce, mimo wszelkich rni i kopotw ? spjn i fascynujc cao.

Z drugiej strony mamy tolerancj wspczesn.

Ta deklarowana zaskakuje pozytywnie ? jest lepsza ni rednia europejska. Ale? ale jeli staniemy si odrobin bardziej dociekliwi, zauwaymy kilka niemiych zjawisk. Oto one ? to z nimi walczymy!

Polak czsto jest tolerancyjny, pod warunkiem e jego szef nie jest "Arabem" a ssiad nie okae si "Murzynem". To adna tolerancja. Bywa, e po prostu nie rozumiemy definicji pojcia ?tolerancja? ? kilka encyklopedycznych zaczam poniej.

Polacy masowo i alergicznie reaguj na oskarenia o antysemityzm. Jestemy cakowicie zaimpregnowani na fakt, e  sowo ?yd? to w Polsce przeklestwo a w najlepszym razie niemiy i powszechnie uywany epitet. Deklarujemy brak wrogoci wobec ydw (przecie niekoniecznie przyja), ignorujc najwyszy na wiecie stopie nasycenia przestrzeni publicznej treciami skrajnie antysemickimi (miliony hase i symboli w graffiti, mnstwo wlepek ? waciwie wszdzie).

W Polsce jeli pies jest czarnej maci, to w naturalny sposb czsto wabi si ?Murzyn? ? ta moda ju chyba osaba, ale wci takich ?Murzynw? jest w Polsce dostatek. Gdy szukaem bada i podsumowa znalazem wiele ciekawostek. Najbardziej zdumia mnie fakt, e z jednej strony uwaamy si za nard BARDZO TOLERANCYJNY, a z drugiej strony kompletnie nie wida tego w tzw. PRAKTYCE. Przykady?

Zamieszam poniej linki do rnych bada i artykuw, nie wszystkich, jakie znalazem ? jest ich oczywicie wicej. Zachcam do ich lektury ? wszystkie s ciekawe i rne.

Moje resume? Najbardziej uderzya mnie deklarowana postawa ?tak, jestem tolerancyjny? skonfrontowana z wynikami bada, jakie zrealizowano z mieszkajc w Polsce drug stron (bo to jest w Polsce druga strona): OBCYMI, ktrzy odwayli si w Polsce zamieszka.


Helsiska Fundacja Praw Czowieka zbadaa w naszym kraju punkt widzenia tej DRUGIEJ strony. atwo oczywicie zanegowa wyniki tego raportu ? opartego o wywiady tylko z 24 osobami. To oczywicie nie jest reprezentatywna grupa respondentw. Ale pochodz one z Norwegii, Pakistanu, Sri Lanki, Czeczenii, Rosji, Holandii, Zielonego Przyldka, Kamerunu, Senegalu, Nigerii, Mali, Togo, Gambii, Ghany, Zimbabwe i Egiptu. Wszyscy naprawd si w Polsce ?wyrniali?. Z 24 ankietowanych 14 zostao pobitych, niemal wszyscy byli zniewaani sowami typu ?asfalt?, ?czarnuch?, ?mapa?. Ani jedna sprawa
w sdzie nie zostaa rozstrzygnita.

W takich sprawach warto zachowa podejcie krytyczne. Nie jest dobrze, wszyscy o tym wiemy. Ja bym si ba wyj wieczorem na ulic mojego miasta, Krakowa, bdc czarnoskrym Czowiekiem. 

Sami nie lubimy, gdy traktuj nas le. Nie traktujmy le innych. wiat moe si w tych kwestiach sta lepszy. Do tego trzeba przede wszystkim eksportu idei. Zasiania ziarna tolerancji. wiat nie zmieni si tylko dlatego, e bdziemy o tym myleli. Trzeba mwi, najlepiej gono, trzeba dyskutowa, a czasami trzeba pojecha, i zmieni co naprawd.

Po to wanie jest GloBall. Dlatego w kadym kraju, jaki odwiedzimy, zagramy mecz, integrujc si z ludmi. Tym, ktrzy zagraj z nami, rozdamy 1000 piek, z ktrych wikszo jest podpisanych przez konkretnych, zafascynowanych ide GloBall Darczycw ? ludzi z caej Polski i z caego wiata. Przed, podczas i po wyprawie GloBall aktywnie promujemy tolerancj. Nasze zdjcia, filmy i relacje tworzymy dla mediw i Internetu, liczc na ich najwikszy moliwy zasig. Takie treci mog co zmieni. Bdcie z nami 8).

DEFINICJE

 1. Tolerancja (od ac. czasownika tolerare - wytrzymywa, znosi, przecierpie) uznawanie czyich pogldw, wierze, upodoba, postpowania, rnicych si od wasnych; wyrozumiao.
  rdo: Sownik Jzyka Polskiego, PWN, Warszawa, 1989
 2. Tolerancja ? (...) postawa lub zachowanie polegajce na uznawaniu prawa innych ludzi do posiadania przekona, postaw i zachowa rnych od naszych, a nawet sprzecznych lub te nisko przez nas ocenianych.
  rdo: Sownik psychologiczny, W. Szewczuk (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa, 1985
 3. Tolerancja ? postawa szacunku wobec pogldw osoby czy grupy; uznawanie prawa innych jednostek czy grup spoecznych do odmiennych, a nawet konkurujcych postaw, przekona, gustw i zachowa.
  rdo: Sownik socjologiczny, K. Olechnicki, P. Zacki, Graffiti BC, Toru, 1999
 4. Tolerancja oznacza cierpliwo i wyrozumiao dla odmiennoci. Jest poszanowaniem cudzych uczu, pogldw, upodoba, wierze, obyczajw i postpowania choby byy cakowicie odmienne od wasnych, albo zupenie z nimi sprzeczne. Wspczenie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolnoci innych ludzi, ich myli i opinii oraz sposobu ycia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiaoci i yczliwoci dla tego, co nie musi by naszym udziaem, ale co cieszy si nasz akceptacj istnienia w imi demokratycznej wolnoci. (..) Tolerancja oznacza (..) rezygnacj z przymusu jako rodka wpywania na postawy innych ludzi, z wyjtkiem sytuacji zagraajcych bezpieczestwu (nie mona wic mwi o tolerancji dla przestpcw i psychopatw).
  rdo: Robert Borkowski, www.tolerancja.pl

Powysze definicje z: http://civicpedia.ngo.pl/x/352307#

Linki do bada i artykuw


Dodatkowe informacje