• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Do grona Partner體 projektu GloBall do潮czy砤 marka REUSCH, producent profesjonalnych r阫awic dla bramkarzy. Dzi阫i temu zabierzemy ze sob do Afryki kolejn parti pi砶arskiego ?towaru dobrej woli?, kt髍y na naszej trasie b阣zie wart o wiele wi阠ej, ni w polskim sklepie sportowym.

42 wybra馽體, kt髍zy stan na bramkach podczas naszych Mecz體 Bardzo Towarzyskich otrzyma na w砤sno舵 sprz阾, o jakim cz阺to marzy si przez ca砮 縴cie. To profesjonalne modele, kt髍e sporo normalnie kosztuj ? wi阫szo舵 tych, kt髍e zabieramy ze sob to typ ?Hard Ground?, kt髍y w Afryce powinien d硊uugo s硊縴 ma硑m bramkarzom.
Postaramy si, by te r阫awice sta硑 si naprawd niezwyk硑m prezentem :]
Dzi阫ujemy za ch赕 wsparcia GloBall!!

Jeszcze nie uszyto r阫awic, kt髍e da硑by wi阠ej rado禼i od tych, kt髍e pojad z nami :)

rekawice


Dodatkowe informacje