• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Umawiamy mecz GloBall w Kenii


Ruszy砤 rekrutacja zespo硊 na mecz GloBall w Nairobi :)  Na zdj阠iu dzieci z dzielnicy Korogocho.

W Nairobi (Kenia) zagramy kolejny wa縩y mecz na trasie GloBall. Tym razem umawiamy si  z organizacj KENWA (www.kenwa.org), kt髍a zajmuje si niesieniem pomocy ofiarom HIV. Zagramy mecz z dzie鎚i, kt髍ych rodzice s nosicielami tego wirusa. Dru縴na kenijska rekrutuje sw骿 sk砤d  z czterech slums體, nieformalnych dzielnic Nairobi - Kiambiu, Korogocho, Mathare i Soweto. Jane Wangui z KENWA twierdzi, 縠 wsp髄ny mecz i pi砶i, jakie dzieciaki od nas dostan, to dla nich 秝ietna zabawa i wa縩e emocje. Wed硊g nas - w砤秐ie tego potrzebuj! W naszej pami阠i z dzieci駍twa zosta硑 takie wspomnienia, kt髍e wi眤a硑 si z niecodziennymi prze縴ciami.  Postaramy si, by te wsp髄nie sp阣zone chwile by硑 naprawd niezwyk砮 i sta硑 si i dla nas i dla dzieciak體 po latach takim dobrym wspomnieniem.


Chcemy dowiedzie si wi阠ej, jak to jest z zagadnieniem pomocy dla Afryki. Na r罂nych forach toczy si dyskusja o jako禼i dopasowania pomocy humanitarnej do faktycznych potrzeb, o jej metodach i miejscach, gdzie powinna by kierowana. Co lepiej dawa - ryby czy w阣ki? Z jednej strony wiadomo, 縠 w wielu miejscach w Afryce bez 秝iatowego wsparcia by硂by znacznie gorzej, niekiedy wr阠z katastrofalnie. Z drugiej strony pojawiaj si g硂sy dowodz眂e, 縠 dostarczanie do Afryki masowo transportowanej 縴wno禼i, negatywnie wp硑wa na miejscow produkcj roln, czyni眂 j nieop砤caln. Kr笨 legendy o tym, jak na tej pomocy zarabiaj pojedyncze instytucje, o tym, jak kierowana do Afryki pomoc trafia na czarny rynek lub w niew砤禼iwe miejsca. Pojawia si te wiele historii o pomocy realizowanej nieprofesjonalnie. Postaramy si dowiedzie na ten temat jak najwi阠ej i podzielimy si z Wami naszymi przemy秎eniami. Chcemy wiedzie jak pomaga najskuteczniej i najlepiej.
Sprawdzimy te nasz tez: 縠 tam, na miejscu, ludzie oczywi禼ie potrzebuj wody, jedzenia, ubra, pracy i pieni阣zy, ale potrzeba im r體nie zabawy i u秏iechu. Mo縠 w砤秐ie tego dostarcza si do Afryki najmniej?
P.S. GloBall stale ewoluuje dzi阫i inicjatywom naszych przyjaci蟪 z internetu. Dzi阫i Wam
w kluczowym momencie, zamiast kupowa normalne pi砶i w Polsce, zam體ili秏y specjalne, wzmacniane pi砶i do grania na trudniejszych nawierzchniach. Okaza硂 si bowiem, 縠 縴wotno舵 zwyk硑ch futbol體ek w wielu miejscach w Afryce by砤by ograniczona do paru chwil. Je秎i kupicie dzi pi砶 GloBall w naszym sklepie internetowym ? zafundujecie dzieciakowi w wybranym przez Was kraju tak w砤秐ie, mocniejsz futbol體k. Sprzeda trwa do ko馽a marca! Technicznie jest to mo縧iwe ? na statku p硑nie w naszych samochodach zapas pi砮k, mamy te mo縧iwo舵 dostarczenia dodatkowych w po硂wie trasy.Dodatkowe informacje