• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9


5 stycznia uda硂 nam si dotrze na przyl眃ek Igielny. To najdalej na po硊dnie wysuni阾y kraniec Afryki. Ludzie cz阺to myl z nim Przyl眃ek Dobrej Nadziei, kt髍y jest po prostu odrobin bardziej s砤wny i malowniczy.


Igielny mo縠 i wygl眃a mniej spektakularnie, ale za to jest prawdziwy. Dla nas jako podr罂nik體 to wa縩e, by trasa mia砤 uczciwy ?pocz眛ek?.

Na przyl眃ek Igielny dotarli秏y tu przed zachodem s硂馽a, na szcz甓cie zd笨yli秏y napompowa Wielk Pi砶 (pozdrowienia dla jej producenta, firmy WATS!) i symbolicznie postawi j na cokole, znacz眂ym punkt, w kt髍ym spotykaj si dwa oceany ? Indyjski i Atlantycki.Afryka駍kie s硂馽e zachodzi bardzo szybko. Patrzyli秏y na to razem, siedz眂 na skale, s硊chaj眂 szumu oceanicznych fal, rozbijaj眂ych si o rafy i NAPRAWD POCZULIY MOC TEGO SPEKTAKLU. Wyj眛kowe miejsce na mapie 秝iata ma swoj magi. Ja osobi禼ie, poza znalezieniem muszelki dla c髍ki Marysi, w砤秐ie tutaj poczu砮m naprawd, jak d硊g drog musimy teraz przejecha, by dotrze do dom體?Przyl眃ek Igielny to nie tylko symbol. W tej okolicy spotykaj si dwa gigantyczne pr眃y oceaniczne ? z Indyjskiego nap硑wa tropikalny pr眃 Mozambicki, a z Antarktydy do oceanu Atlantyckiego wpada  zimny pr眃 Benguelski. Wywo硊je to wiele pogodowych atrakcji, kt髍e przez setki lat by硑 zmor marynarzy. O 縴cie walczy tu kiedy nasz wielki 縠glarz, Leonid Teliga, podczas swojego rejsu dooko砤 秝iata. Wielu w tym w砤秐ie miejscu t walk przegra硂 ? wody dooko砤 przyl眃ka, na kt髍ym nie przypadkiem stoi latarnia morska, kryj ponad 2000 zidentyfikowanych wrak體. Do dzi co roku ma tu miejsce nawet kilkana禼ie morskich katastrof, co skrupulatnie dokumentuje miejscowe ?Muzeum Wrak體?.

Przyl眃ek Igielny. Prawdziwy koniec 秝iata? I pocz眛ek afryka駍kiej cz甓ci trasy ekspedycji GloBall!

Teraz mo縠my jecha dalej. Nast阷ny cel ? Namibia.


Dodatkowe informacje