• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Mecz w SpesbonaPo drodze przeje縟縜my przez farm Spesbona. S dzieciaki wi阠 oczywi禼ie od razu rozk砤damy bramki i gramy Mecz Bardzo Towarzyski. Jest 砤twiej, bo upa wreszcie pu禼i i mo縠my zagra ca硑m sk砤dem. Zanim rozpocz背 si mecz, dosz硂 do konfrontacji dw骳h samc體 Alfa. Z naszej strony w starciu uczestniczy Bolo, ze strony miejscowych ? oswojony samiec surykatki, kt髍y w Spesbona jest chyba ulubion maskotk dzieciarni. Niestety, surykatka najwyra糿iej nie toleruje obcych, i na nasze powitalne cmokania i j阫i zachwytu odpowiedzia砤 szar勘.


Stworzonko wielko禼i 秝inki morskiej, ale z odwag lwa ruszy硂 na Bola. Ten ? pomimo sporej przewagi w masie cia砤 (jakie pewnie 80 kilo na korzy舵 Polaka) ? tch髍zliwie zrejterowa ;-) No bo co ma niby zrobi cz硂wiek w sanda砤ch z takim ma硑m potworem? Naprawd, nie wiadomo jak si broni, zw砤szcza 縠 surykatka 秎iczna i chcia硂by si j przytuli, a nie uszkodzi. Dzieciaki odganiaj surykatk ze 秏iechem i tak ko馽zy si nasza pierwsza, na pewno nie ostatnia przygoda z afryka駍kim zwierzakiem.

Gwizdek zaczyna mecz. Jest wiecz髍, pojawia si 秝ietne 秝iat硂 do zdj赕. Gramy po秗odku farmy, trzeba troch uwa縜, 縠by nie wdepn辨 jak倍 kup podczas dryblingu, ale jest absolutnie super.

Gromada dzieciak體 gra z pasj i wielk motywacj. Z ty硊 super doping zapewniaj doro秎i, kt髍ych wci笨 przybywa. Wymy秎amy nowe regu硑 ? pierwsz po硂w gramy z dzie鎚i  i przegrywamy j 3 do 4. Dzieciaki bardzo si ciesz. Drug po硂w gramy na ostro ? z doros硑mi. Wychodzi nam 秝ietny mecz, przegrywamy tylko jedn bramk?

Chyba zaczynamy troch lepiej gra jako dru縴na, no i mo縠 wykuwamy jakie pocz眛ki formy ;-)  

Graczem meczu zostaje Jacky Windstaan z klasy 5 B.  Od razu przechodzimy do wr阠zenia wszystkim graj眂ym pi砮k ? zar體no tych adresowanych przez darczy馽體 z Polski, jak i naszych futbol體ek-global體ek, wzmacnianych specjalnie na Afryk pi砮k z logo GloBall. W Spesbona wr阠zamy ludziom pi砶i ufundowane przez firm ACER ? i w tym miejscu z ca砮go serca dzi阫ujemy Wam za pomoc w imieniu dzieciak體 z Namibii. Szkoda, 縠 nie mo縠cie sami ich wr阠zy, bo poczu te emocje naprawd warto ? spr骲ujemy przemyci dla Was troch tej atmosfery w relacjach i w filmie. ACER ? wielkie dzi阫i z farmy Spesbona!!!

W Spesbona graj z nami r體nie dziewczyny.


Nocna sawanna.


Po meczu p阣zimy na pierwszy dziki nocleg na sawannie. Rozbijamy si ko硂 drzewa (pod ? nie nale縴, mog spada na g硂w robale i gady wszelakie). Jest dziko, daleko od ludzko禼i i wszystko pachnie i smakuje inaczej. W nocy otacza nas stado szakali ? bardzo ciekawie brzmi ich nawo硑wania, troch podobne do chichot體 hien. Szakale to knypki i tch髍ze, wi阠 si ich nie boimy, ale na wszelki wypadek trzymamy pod r阫 par narz阣zi nadaj眂ych si do obrony przed natr阾ami.


Dodatkowe informacje