• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Social Travelling - Geneza

Podczas jazdy cigle dyskutujemy o tym, co robimy. GloBall dojrzewa w drodze jako projekt spoeczny, ktry tak naprawd jest dla nas wszystkich wielkim eksperymentem. Lubimy podrowa, ale nie chcemy tego robi tylko dla siebie. Szukamy wasnej metody na zrozumienie wiata i mamy wspln potrzeb, by nasza podr miaa sens nie tylko dla nas.

Rozmawiamy o tym cigle w zaogach, najfajniejsze dyskusje i burze mzgw odbywaj si midzy samochodami dziki cznoci radiowej, podczas jazdy. Postanowilimy nazwa i zdefiniowa nasz metod na spoeczne zaangaowanie, czce si z pasj podrowania.
 

Autorem nazwy ktra najlepiej to okrela i pomaga zdefiniowa, jest Marjo (Mariusz Szumiec). ?Social Travelling? to chyba nasz pomys na ycie, ale te co wicej. Czujemy to, patrzc na reakcje ludzi na GloBall. Afrykanie ciesz si z naszej inicjatywy i chtnie si w ni angauj, s wdziczni i fantastycznie okazuj swoj rado z tej naszej - si rzeczy skromnej ? inicjatywy.

 

Wielu naszych przyjaci i ludzi ledzcych drog GloBall w Internecie czuje to samo, czsto nawet ? robi to. A zatem nadszed czas na pierwsz, nasz wasn definicj zjawiska, ktre na wiecie rozwija si i naszym zdaniem ? jest dojrzalsz, mdrzejsz form zwykej ?turystyki?.

Social Travelling ? to podrowanie przez wiat, majce na celu wykonanie misji spoecznej, bdcej poyteczn aktywnoci, suc lokalnym spoecznociom. Social Travelling to podrowanie spoecznie zaangaowane i wraliwe na problemy, nurtujce odwiedzane przez nas rejony wiata.

 

Znamy wielu ludzi (osobicie lub via Internet) ktrzy maj t sam potrzeb, co my. Jed po wiecie, uczc za darmo jzykw obcych, dostarczaj przybory szkolne, pisz ksiki promujce konkretne problemy i miejsca. Dostarczaj wiedz, usugi, towary ? najlepiej takie, ktrych tam, gdzie jad najbardziej brakuje.

Turysta to czowiek podrujcy dla wasnej przyjemnoci. Turysta nie jest zy ? on te poznaje wiat, wydaje swoje pienidze tam, gdzie s one potrzebne. Podrnik spoecznie zaangaowany to ? wedug nas ? czowiek ktry poda przez wiat rwnie dla innych, nie tylko dla siebie.

 

Social traveller nie wstydzi si tego, e misja nadaje sens jego podry ? jest z tego dumny. Zadanie do wykonania sprawia takiemu czowiekowi wielk frajd i umoliwia zupenie inn form kontaktu z poznawanymi ludmi. Social Traveller chce by poyteczny, przy okazji dobrze si bawic. W Social Travelling chodzi o harmonijne poczenie wasnej frajdy z radoci, sprawian napotkanym ludziom. Bycie poytecznym dla odwiedzanych ludzi i miejsc czyni z Social Travelling?u inn, now metod na podrowanie.

Myl, e nasz pomys z pikami i radoci wiezionymi przez Afryk zdaje egzamin na pitk. Myl, e do koca ycia bdziemy ju social travellerami.
 Dodatkowe informacje