• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Jacek Pniewski alias Jazzman

Jacek Pniewski alias JazzmanNajwieszy transfer ?to the GloBall team?. O akcji dowiedzia si od Paparazziego, w wita Boego Narodzenia. Jako, e jest prawdziwym Kozakiem, natychmiast si zdecydowa i jako ostatni doczy do naszej ekipy w Kenii.

Jazzman jest w ramach GloBall odpowiedzialny za rozbudowywanie relacji midzykulturowych za pomoc gitary, ktr biegle wada. Z czasie wolnym od naszej pracy misyjnej i meczw, Jacek bdzie powanym wsparciem dla ekipy technicznej. Jako mechanik Jazzman jest prawdziwym autorytetem ? w Polsce jest szczliwym posiadaczem wasnego czogu T 55 i drugo-wojennego, opancerzonego Half Truck?a. Samodzielnie je naprawia, podobnie jak ciki sprzt budowlany, ktrego sprzeda zawodowo si zajmuje. Takie dowiadczenia s mile widziane na naszej trasie.

Obywatel Pniewski pozna ju troch wiata, wic nie czeka go z nami szok kulturowy ? zwiedzi m.in. cae Indie, kilka krajw Afryki i Kirgistan. Podczas meczw Jazzman z godnoci stoi na bramce.


Dodatkowe informacje