• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Artyku艂y

La Islam Bonita


Wje縟縜my w zasi阦 wiary w Mahometa. Mnie wydaje si, 縠 islam troszk zabiera Afrykanom naturalne poczucie ?carpe diem?.Hakuna Matata (najs硑nniejszy zwrot w suahili, znaczy mniej wi阠ej, 縠 ?wszystko b阣zie dobrze?) jakby gorzej dzia砤 tam, gdzie jest wi阠ej muzu砿an體 ni ludzi wyznaj眂ych inne religie.

Bart si ze mn nie zgadza, mieszka u muzu砿an體 w Turcji i uwa縜, 縠 s po prostu bardziej wymagaj眂ymi lud糾i. Nie machaj do przeje縟縜j眂ych aut z byle powodu. Na ich zaufanie czy sympati trzeba sobie zas硊縴.

Ja uwa縜m, 縠 to na pewno r體nie fajni ludzie, ale wol t poprzedni Afryk ? spontaniczn, nieokie硓nan, w sumie ? bezinteresown w tej pierwszej fazie kontaktu. Muzu砿anie, a potem Masajowie, to ludzie kt髍zy nie widz w nas od razu kumpli, trzeba tu zda jaki egzamin najpierw. Ja lubi, gdy nie ma 縜dnych egzamin體.

Zdarza si, 縠 czasem w knajpie nie chc nam tu czego poda. Cho Afryka si tu i tak przebija ? wi阫szo舵 ludzi reaguje jednak u秏iechem na nasze coraz 秏ielsze zaczepki. Zreszt chyba si po drodze wyrabiamy ? relacje Obcy-Obcy przychodz nam coraz 砤twiej i coraz szybciej prze砤mujemy lody. Oczywi禼ie ? z dzie鎚i nie trzeba prze砤mywa 縜dnych lod體 :-)

Je秎i chodzi o ocen poszczeg髄nych nacji i religii, nie mam w tym tek禼ie i w intencji tw髍czej zawartej 縜dnej tezy, kt髍 chcia砨ym udowodni ? jestem ciekaw, czego si dowiem. Tak, jak do Czarnej Afryki jestem nastawiony z za硂縠nia bardzo pozytywnie, na pewno mam jakie uprzedzenia zwi眤ane z islamem. Jestem z Europy, z Polski. Ciesz si z braku obci笨enia kolonializmem, martwi mnie m骿 dystans do islamu zwi眤any z do秝iadczeniem 11 wrze秐ia, znajomo禼i trudnej historii relacji chrze禼ija駍twa i muzu砿an體 od czas體 krucjat czy rekonkwisty w dzisiejszej Hiszpanii. Zobaczymy, do czego dojdziemy w relacjach GloBall ? Islam, przed nami najciekawsze chyba kraje zwi眤ane z t religi. Na razie badamy ostro縩ie temat.

Pierwsze wielkie zwyci阺two bia硂-czerwonych

Bart jedzie na zwiad lokalnym motocyklem, namierzamy dobre miejsce na Mecz Bardzo Towarzyski Polska ? Tanzania.

Gramy go w Bantika Secondary School, w Bashay Village. To Karatu District, zamieszkany g丑wnie przez ludzi plemienia Iraqwi. Jako 縠 jeste秏y w szkole typu ?secondary?, szykujemy si na wielk bitw.

B阣ziemy gra z zespo砮m 秝ietnie wyszkolonych 17-sto latk體. Ustalamy, 縠 ?nie ma zlituj?. Gdy wchodzimy na boisko, czeka ju na nas ca砤 szko砤.

Na murawie rozgrzewaj si faceci, kt髍zy wygl眃aj jak gazele Thompsona. Szczup砮, umi甓nione, zwinne m硂de byczki. Karatu District to najbogatsza cz甓 Tanzanii ? szko砤 jest porz眃na (wspieraj j finansowo Amerykanie) a zesp蟪 pi砶arski wygl眃a po prostu profesjonalnie ? zawodowe stroje sportowe, fachowe korki na nogach, no wygl眃a to po prostu jak przygotowana na nasze powitanie bitwa pod Edu*

*pod Edu armia etiopska rozgromi砤 w硂ski korpus ekspedycyjny, wyposa縪ny w bro maszynow, wozy pancerne i lotnictwo. Biali nie mieli szans, a Afryka do dzi dumnie wspomina to spotkanie dw骳h 秝iat體.

No, ale tym razem przed si砤mi Afryki nie stoj w硂scy 縪硁ierze - tym razem po drugiej stronie boiska stoj waleczni Polacy :-)

Mecz jest zaci阾y. Nareszcie uk砤da si to tak, jak powinno: odnosimy zwyci阺two!

1:0 dla Polski w Meczu Bardzo Towarzyskim ze szko潮 prawie ju doros硑ch, wysportowanych i doskonale graj眂ych w pi砶 Afrykan體 to dla nas wielki pow骴 do dumy. To by 31 stycznia 2012.

Obchodzimy ten tryumf hucznie w naszym obozie, by nast阷nego dnia wyruszy dalej, na poszukiwanie prawdziwych Masaj體.

Iraqwi.

?Ta tarcza Ci obroni?. Tak m體i mi Meshack Muyinga, nauczyciel w szkole Bantika. Pokazuj眂 nam  tarcz wojownika Masaj體, wyja秐ia, jak motywuje dzieci do nauki.

?Edukacja jest jak ta tarcza, Wasza wiedza obroni Was przed 縴ciem. Bez wiedzy b阣ziecie bezbronni. Uczcie si, a w 縴ciu b阣ziecie wojownikami, nie ofiarami?. Meshack uczy w szkole angielskiego i wiedzy o spo砮cze駍twie. Opowiada, jak wielk rol edukacja odgrywa w 縴ciu Afryki ? ostatnie pokolenia to ju zupe硁ie inni ludzie. Wszyscy pisz i czytaj, maj 秝iadomo舵 wagi, jak ma dla nich jako舵 edukacji. Nikomu w Afryce nie trzeba tego wyja秐ia. No, prawie nikomu ? Masajowie niech阾nie 秎 swoje dzieci do szk蟪...


Dodatkowe informacje