• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Mamma Africa

Wsta砮m dzi o 3.21 w nocy. Nie mog砮m spa, bo ob髗 rozbili秏y na grani Wielkiego Rowu Afryka駍kiego, i bez przerwy wieje tu jaki dziwny, trudny do opisania, niepokoj眂y wiatr. Troch podobny do naszego halnego, albo w硂skiego Scirocco.

pocze namiotami, szarpie za serce.

P蟪-秔i眂, p蟪 budz眂 si, wreszcie zrozumia砮m.

Dlaczego tu jeste秏y?

Dlaczego ca硑 秝iat pomaga ? mniej lub bardziej ze zrozumieniem ? Afryce?

Dlaczego Afryka jest jedynym na 秝iecie kontynentem, kt髍y budzi takie a nie inne emocje u wszystkich ludzi?

Zrozumia砮m. Na sw骿 oczywi禼ie spos骲, na pewno subiektywnie, ale bardzo mn to poruszy硂.

Po 6 tygodniach i powierzchownym poznaniu 5 kraj體 ? zrozumia砮m.

Nie wszystko, oczywi禼ie, ale my秎, 縠 zrozumia砮m to, co najwa縩iejsze.

Zrozumia砮m Mamm Afric.

Dlaczego ludzie tutaj s tacy serdeczni, zadowoleni z ci昕kiego 縴cia, na jakie w Afryce skaza ich los?

Dlaczego Afryka jest taka pi阫na na zdj阠iach i filmach?

Dlaczego ?Po縠gnanie z Afryk?, ?Angielski Pacjent? i ?Pod os硂n nieba? to takie wspania砮 filmy? Co nas tu tak ci眊nie, i co powoduje, 縠 ludzie kt髍zy Afryk poznaj, zakochuj si w niej bez pami阠i?

Mamma Africa. To tu narodzi si cz硂wiek. To tu powsta硑 i ukszta硉owa硑 si nasze instynkty i prawa. St眃 s Rodzina, Mi硂舵, Pasja i Cywilizacja.

Tu urodzi砤 si wiele tysi阠y lat temu Lucy ? najstarsza znana przedstawicielka ludzko禼i. Spotkanie z Lucy mamy um體ione w Addis Abebie - jej szkielet znaleziono w dzisiejszej Etiopii. W砤秐ie tam jedziemy.

Ludzko舵 pochodzi w砤秐ie st眃.

My, ludzie, jeste秏y wszyscy dzie鎚i Afryki. St眃 wyruszyli秏y p蠹niej w 秝iat, ale to tu w砤秐ie wszystko si zacz瓿o.

Gdy cz硂wiek wgryzie si troch w t ziemi, w tych ludzi, w ten wiatr ? zaczyna to naprawd czu.

Daleko od miasta, asfalt體 i beton體, uruchamia si znowu stary, dobry instynkt, kt髍y drzemie w ka縟ym cz硂wieku.

Pierwotny instynkt, kt髍y pozwala 砤pa to, co nieuchwytne. Na przyk砤d dusz miejsca.

A Genius Locci Afryki jest pot昕ny.

To nasza prawdziwa, wsp髄na ojczyzna. Musimy o ni razem dba. Tu jest troch tak, jakby秏y powr骳ili do rodzinnego domu po bardzo d硊giej podr罂y, tak d硊giej, 縠 zd笨yli秏y ju zapomnie, jak ten dom wygl眃a.

Wiem, 縠 m骿 dom jest w Polsce, w Krakowie, Afryka to dom moich przodk體.

To tutaj Matka Natura nas wszystkich urodzi砤. St眃 ludzie wyruszyli w drog do Europy, Azji i obu Ameryk. Kiedy ka縟y z nas powinien tu wr骳i. Poczu Mi硂舵 Mammy i zrozumie, sk眃 si wzi背.

To nieuchwytne uczucie. Ja poczu砮m je przez sen, przez ten dziwny wiatr ? po硂縴砮m si dalej spa na go砮j ziemi, 縠by jeszcze lepiej j poczu. To niezbyt normalne zachowanie jak na mnie, nie jestem specjalnie mistyczn osob. Ale tu w co naprawd uwierzy砮m. Zrozumia砮m cudownie proste podej禼ie Afrykan體 do religii ? ?niewa縩e, do kt髍ego ko禼io砤 chodzisz, i tak wierzysz w tego samego Boga, co ja?, tak m體i tu do mnie i chrze禼ijanie, i muzu砿anie, i ci, kt髍zy wierz bezpo秗ednio w Mamm Afric, Matk Natur.

To naprawd jest nasza Mamma, ta Africa. Kocham j.

Matou


Dodatkowe informacje