• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Rzut oka na Matatu


Moim ulubionym wspomnieniem z Nairobi b阣 na pewno MATATU. Zreszt nie tylko moim ? wszyscy jeste秏y kierowcami, wi阠 matatu siad硂 ka縟emu z nas ;-)

Czym jest MATATU?

Na pierwszy rzut oka to zwyk硑 mikrobus, zazwyczaj japo駍kiej marki ? je縟勘 tu matatu produkcji Nissana, Toyoty itp.

Na drugi rzut oka MATATU okazuje si by mikrobusem dostosowanym do przewo縠nia dowolnej liczby os骲. Wewn眛rz jest 10 miejsc siedz眂ych, ale i tak w 秗odku zmie禼i si ich nawet 20.

Na trzeci rzut oka wida osobowo舵 MATATU ? ka縟e ma swoje imi w砤sne, jakie osobiste motto, wezwanie, kt髍e z dum nosi na masce. Czasem jest to ?The Power of Jesus?, czasem ?Mamma Africa!?, innym razem  co w suahili. Maski matatu bywaj ozdabiane, r阠znie malowane, fantazyjnie sygnowane.

Danger! Ex Matatu Driver!

Na czwarty rzut oka wida Kierowc體 MATATU. To jaka oddzielna kasta, nadludzie asfaltu i w砤dcy poboczy. Matatu Driver to odpowiednik polskiego zawadiaki a la Kmicic ? na drodze zachowuje si z nieokie硓nan niczym fantazj, maksymaln brawur i poczuciem humoru. Matatu Driver, zapytany, czy jego busik jest szybki, odpowiada z szelmowskim u秏iechem ?yes, this is extremly fast?. Na pytanie, czy jest dobrym kierowc, odpowiada bez wahania i bez fa硈zywej skromno禼i ?yes, I am the best driver in Nairobi?.

I rzeczywi禼ie ? ten kierowca i to konkretne matatu jest zawsze zdecydowanie najszybsze w ca硑m Nairobi, a mo縠 i ca砮j Kenii, bo matatu je縟勘 po absolutnie ca硑m kraju ? docieraj眂 nawet tam, gdzie nasze terenowe machiny doturla硑 si z maksymalnym wysi砶iem.

Gdy p阣zimy w nocy przez bezdro縜 przed Maralal, wyprzedza nas taki jeden matatu, kt髍y zna wszystkie dziury i zasuwa tak, 縠 nie mamy z nim szans. Bart nazywa go ?Nocnym Expressem do Maralal?, i tak b阣zie brzmia tytu relacji z tamtego odcinka ;-)

Kierowcy MATATU szalej na drogach, co wygl眃a tak, jakby jakiekolwiek przepisy, kt髍ych i tak nikt tutaj nie przestrzega, powsta硑 po to, by je 砤ma. Matatu Driver uwielbia je糳zi pod pr眃 na wielopasm體ce, je秎i mo縠 jecha po ulicy albo w rynsztoku ? wybiera rynsztok. Piesi na poboczach nie znaj dnia ani godziny ? MATATU s wsz阣zie, p阣z眂 po chodnikach czy te raczej udeptanych obrze縜ch jezdni.

Na pi眛y rzut oka uruchamia si ucho. Matatu gdy jad, ca硑 czas tr眀i. Jako 縠 s ich setki i tysi眂e, generuj na ulicy potworny harmider. Na pocz眛ku my秎a砮m, 縠 tr眀ienie matatu to tylko i wy潮cznie emocje i ego kierowc體. Po kilku dniach walki z matatu w piekielnym ruchu miejskim Nairobi, (my je糳zimy tutaj w砤snymi samochodami!), zaczynamy jednak rozumie j陑yk klakson體 matatu. Ta z pozoru chaotyczna symfonia tr眀ni赕, ten ca硑 uliczny cyrk ? to wszystko ma sens! Jedno kr髏kie tr眀ni阠ie oznacza? ok., nie wiem, co tak naprawd oznacza. Nie da砮m rady tego ogarn辨, a wypyta kierowc體 matatu nie zd笨y砮m.

W ka縟ym razie ? ka縟e tr眀ni阠ie oznacza co innego i to co bardzo konkretnego. Kiedy matatu zamierza jednym szarpni阠iem skoczy w lewo i wyprzedzi twoje auto poboczem ? ostrzega klaksonem numer, dajmy na to, siedem. Gdy matatu gwa硉ownie hamuje, by wyplu na zewn眛rz jednego czy szesnastu pasa縠r體, ryczy tr眀ieniem numer trzy. Je秎i matatu wbija si bezczelnie przed Tw骿 samoch骴, nie maj眂 do tego najmniejszego prawa, obtr眀i ci ha砤sem numer pi赕. Ka縟y manewr ma sw骿 sygna i to porz眃kuje na sw骿 spos骲 korki Nairobi. Oczywi禼ie jest to porz眃ek tutejszy,absolutnie pozorny.

Bo na sz髎ty rzut oka, to w砤秐ie MATATU tworz ca硑 ruch miejski Nairobi. My秎, 縠 to one tworz r體nie Genius Loci tego miasta. Matatu s wsz阣zie, o ka縟ej porze dnia i nocy wo勘c ludzi do domu, pracy, gdziekolwiek.

Dla nas matatu s wyzwaniem, zabaw i treningiem refleksu i asertywno禼i. Nasze opancerzone stalowymi zderzakami i osprz阾em auta 秝ietnie nadaj si do tej rywalizacji. Z zapa砮m tr眀imy wi阠ej i g硂秐iej ni same matatu ? wchodzimy w t gr z przyjemno禼i i u秏iechami. Tr眀imy, pchamy si, zaje縟縜my drog, atakujemy zderzakami, nie ust阷ujemy. Kierowcy matatu 秏iej si do nas rado秐ie, wreszcie na drodze jacy ?muzungu? z jajami. Chwilami kolumna toruje sobie drog swoim autorytetem ? 5 oznakowanych jednakowo aut niesamowicie skutecznie dzia砤 tu i na policjant體, i na prawie wszystkich samochodziarzy. Czasami udaje nam si wygrywa drogowe pojedynki w bezpo秗ednich starciachi wtedy nikt si na nas nie wkurza, widzimy tylko u秏iechy i uniesione w g髍 kciuki ? OK, umiecie gra z nami w t gr ;-)

Matatu dzi阫i swej niezwyk砮j, drogowej choreografii, omijaj ca砶iem sprawnie wszechobecne korki ? jednocze秐ie je tworz眂. Na czubku ka縟ego zatoru drogowego widzimy dziesi眛ki wpychaj眂ych si bez lito禼i matatu. Reszta stoi i bezradnie prawie-nie-jedzie.

Gdyby nie matatu, nie by硂by kork體, gdyby nie korki, nie by硂by matatu. Gdyby nie matatu, nie by硂by Nairobi, ruchliwego, spontanicznego miasta, kt髍e jest ?of course the best? i ?extremely fast? ;-)


Uwaga! Jako 縠 tekst powstawa w r罂nych miejscach trasy, to cho odnosi si do Nairobi, dotyczy prawie ca砮j Afryki w kt髍ej je縟勘 Matatu. Na zdj阠iach wyst阷uj Matatu i motywy z Kenii i Etiopii.


Dodatkowe informacje