• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Turkana, nasze przeznaczenie?


Po kilkunastu godzinach wspania砮j jazdy, wpadamy na wulkaniczny p砤skowy. Z radia s硑cha komend od naszej ekipy filmowej, kt髍a pojecha砤 przodem ? ?szykujcie si do jazdy w ciasnej kolumnie, b阣zie uj阠ie. Jak wyjedziecie zza g髍y, nie my秎cie, 縠 to fatamorgana?.

I rzeczywi禼ie, gdy wyje縟縜my na drog prowadz眂 w d蟪 p砤skowy縰, na horyzoncie b硑skaj wody wielkiego i tajemniczego?

Lake Turkana

Jezioro jest ogromne, ma ponad 250 kilometr體 d硊go禼i. Jest wyj眛kowe, bo jego wody maj alkaliczny posmak, a szmaragdowy kolor nieprawdopodobnie kontrastuje z surowymi ska砤mi i wulkaniczn pustyni, otaczaj眂 je ze wszystkich stron. Turkana to najwi阫sze na 秝iecie jezioro po硂縪ne na pustyni.

Jest te pe硁e wysp i wysepek, g酬bokie i s硑nie z zatrz阺ienia ryb. Najwa縩iejsze z nich to tilapia (ok. 45 cm.) i oko nilowy (zwany tu nile perch), kt髍y miewa 2 metry d硊go禼i i wa縴 setki kilogram體.

Ten na zdj阠iu to jeszcze m硂dziak. Ale ju wystarczaj眂o doros硑, by go z硂wi i zje舵.

Wszystkich godzi krokodyl ? kr髄 tego ekosystemu, kt髍y nie tylko jest tu najwi阫szym drapie縩ikiem, ale wyst阷uje te w wyj眛kowo obfitym stadku ? s ich tutaj 22.000 (!). Niby du縪, ale my 縜dnego nie spotykamy. Mo縠 to i dobrze, bo nie mogli秏y si powstrzyma przed k眕iel?

Turkana to wyj眛kowo niedost阷ny region i dzi阫i temu bardzo pierwotny, cywilizacyjnie nieska縪ny. Ale to z pewno禼i ju ostatnie lata takiej atmosfery tego miejsca. Nawet na to odludzie wciska si powoli komercja, stoi ju pierwszy hotelik, na jeziorze l眃uj pono co jaki czas hydroplany z bogatymi turystami. Za chwilk nad Turkan zawita XXI wiek.

My tymczasem go禼imy w domu rodziny naszej kumpeli Rose. Bardzo si polubili秏y w drodze nad jezioro.

Powr髏 Rose do domu po d硊giej nieobecno禼i to fantastyczna chwila. Fajnie, 縠 to w砤秐ie my mogli秏y j podrzuci prosto w obj阠ia rodziny?

Rose Ngeywa z Turkana to nasza przyjaci蟪ka.

Ma dwie c髍ki ? 3 letni Naomi i 6 letni Annj?

Faceta pogoni砤 dawno temu - w og髄e nie interesowa si dzie鎚i. Teraz Rose mieszka z mam i siostr i prowadzi biznes, oczywi禼ie rybny. Na brzegach jeziora od zawsze kwitnie rybo丑wstwo, a od czas體 nowo縴tnych kie砶uje tu handel rybami na wi阫sz skal.

I w tym w砤秐ie wyspecjalizowa砤 si Rose, prowadz眂 sprzeda tilapii sma縪nej w g酬bokim oleju i eksportowanej daleko poza granice ziemi plemienia Turkana ci昕ar體kami, kt髍e potrafi tu dojecha i stanowi jedyn namiastk transportu publicznego, i 潮cznik z reszt 秝iata. Taka ci昕ar體ka ?po ryby? doje縟縜 do Lyongolani raz na jaki czas i to dzi阫i niej dociera tu szcz眛kowe zaopatrzenie.

O tilapii i okoniu nilowym dowiadujemy si wi阠ej podczas wsp髄nych posi砶體. S przepyszne, wi阫szo舵 z nas nie umie znale兼 s丑w, by to opisa. Kr髏ko m體i眂 by硑 to najlepsze ryby, jakie jedli秏y w 縴ciu.

W wiosce Rose sp阣zamy fantastyczny czas. Obowi眤uje zasada GloBall ?posi砮k za posi砮k?, wi阠 w zamian za kolacj z tilapi, GloBall robi dla Gospodarzy spaghetti, kt髍e wywo硊je mn髎two rado禼i, g丑wnie dzi阫i nowej technice jedzenia.

Wszyscy chichocz, jedz眂 d硊gi makaron, a my czujemy, 縠 to w砤秐ie jest prawdziwy GloBall.

Taka pe硁ia 縴cia. W tej wiosce uda硂 nam si zrobi wszystko, co GloBall ceni sobie najbardziej ? pe硁y kontakt z ca潮 spo砮czno禼i plus bli縮za relacja z rodzin,  wzajemne poznanie. Super!

W Lyongolani dzieje si tyle ciekawych rzeczy, 縠 po prostu nie da si ich wszystkich opisa. Ka縟y z nas znajduje tu swoich rozm體c體 i zajmuje si czym innym. Miejsce niesamowicie temu sprzyja. Bolo walczy o zgod na robienie zdj赕 charakternym kobietom Turkana, Paprazzi gotuje na zmian z Rose, Mato robi za listonosza, a Marcy zak砤da zaimprowizowany zak砤d szewski i skleja ludziom uszkodzone buty.

Nie zd笨yli秏y jeszcze nawet zagra tutaj meczu, a ju powsta砤 mi阣zykulturowa interakcja oparta na sympatii i ch阠i zrobienia czego dobrego dla bli糿ich.

Wieczorem dla wszystkich dzieci w wiosce rozstawiamy jeszcze kino letnie, kt髍e robi furor.

Nad jeziorem Turkana jeste秏y ju mile widziani. Fajnie by硂by tu kiedy wr骳i?
Dodatkowe informacje