• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Benjamin Lesenta

Benjamin Lesenta ma 35 lat, jest z Samburu. Rozmawiamy przed domem Rose, pod kt髍y przyku秚yka wspieraj眂 si na kuli.

Benjamin straci stop w 1980 roku, gdy mia raptem 3 lata. Pow骴 nie by sensacyjny. Nie nadepn背 na min, kt髍ych tu po prostu nigdzie nie ma, nie zosta ranny w plemiennych walkach, nie odgryz mu jej krokodyl. Nast眕i na kolec jednego z wszechobecnych tu krzew體. Zwyk硑, ma硑, paskudny kolec wbi si w stop. Dwa tygodnie p蠹niej w szpitalu w Maralal by硂 ju za p蠹no. Zaka縠nie, jakie wda硂 si w male駅 rank, rozpe硓硂 si od palc體 a do kostki. Stop trzeba by硂 amputowa.

Benjamin bardzo ciekawie opowiada nam o Loiyangalani. O 縴j眂ych tu, jednych z ostatnich w Afryce, prawdziwych plemionach, kt髍e w pe硁i kultywuj w砤sne, pradawne zwyczaje. Nie chodz w d縤nsach, t-shirt?ach, nie maj kom髍ek, pr眃u, dost阷u do Internetu, poczty czy s硊縝y zdrowia.

Oczywi禼ie i tutaj zdarzaj si wyj眛ki. W samym Loiyangalani spotykamy troch os骲 cz甓ciowo odzianych po europejsku. Nawet tutaj jest maszt GSM, zasilany przez turbin wiatrow i baterie s硂neczne. Loiyangalani jest wielkim skupiskiem chatynek. Jak na standard regionu, zdecydowanie jest to bardziej miasto ni wie, miasto uwite z suchej trawy i ga酬zi. A dooko砤 s najprawdziwsze, pierwotne wsie, w kt髍ych nikt nie m體i po angielsku, nikt nie umie pisa, nikt nie widzia nigdy w 縴ciu lekarza.

Mieszkaj tu g丑wnie ludzie z plemion Turkana i El Molo,  a tak縠 troch z Gabbra i Rendille. Zdarzaj si te Samburu i Pokoti.

Plemiona te mocno r罂ni si pod ka縟ym wzgl阣em. W telegraficznym skr骳ie - Samburu i Pokoti to pasterze, hodowcy kr體, Rendille i Gabbra ? wol wielb潮dy, Turkana ? s najbardziej wszechstronni, a El Molo ? to przede wszystkim rybacy.

Wszyscy chodz ubrani po swojemu, cz阺to maj niesamowite fryzury i stosy ozd骲. Kobiety Turkana stawiaj na g硂wach klasyczne irokezy i zawieszaj na szyjach po kilkadziesi眛 naszyjnik體 z paciork體, kt髍e nie maj 縜dnego znaczenia plemiennego czy symbolicznego, to po prostu ozdoby. Ale gdy kobieta Turkana ma w g髍nej cz甓ci ucha kolczyk w kszta砪ie metalowego li禼ia ? to ju oznacza co wa縩ego ?  jest zam昕na.

Miedziany drucik na szyi, na kt髍ym cz阺to wisz klucze od k丑dek, to oznaka przynale縩o禼i do konkretnego klanu. ub u Turkana jest du縪 bardziej kosztown imprez, ni u Samburu. To ju wydatek rz阣u nie 10 kr體, ale oko硂 100? Nie udaje nam si do ko馽a wyja秐i, z czego to wynika. Mo縠 trudniej je tu hodowa, wi阠 i cena idzie w g髍?  A mo縠 po prostu kobiety Turkana s najpi阫niejsze na 秝iecie i si潮 rzeczy najwi阠ej warte?

W 2008 by砤 tu ostatnia wojna czy te mo縠 powa縩y plemienny najazd. S眘iedzi ze wschodu i p蟪nocy, ludzie z plemienia Gabbra, napadli na Loiyangalani kradn眂 setki kr體 i wielb潮d體. Do dzisiaj lokalne plemiona i klany przeklinaj swoich wrog體. W rodzinie Benjamina przed napadem by硂 50 wielb潮d體, a dzi po 4 latach ci昕kiej pracy maj tych zwierz眛 tylko pi赕. Nie wystarcza mleka, nie ma jeszcze mi阺a, jest ci昕ko. Napad Gabbra nie by inspiracj dla kolejnej historii Benjamina, ale zadziwi硂 nas podobie駍two prawdy i fikcji?

Benjamin opowiada nam bowiem o najciekawszym wydarzeniu w 縴ciu wioski ? produkcji filmowej, kt髍a odby砤 si tutaj kilka lat temu. Kr阠ono tu film ?The Constant Gardener?. Wed硊g Benjamina opowiada on o mitycznej i idyllicznej krainie, na kt髍 napada jaki wr骻. Konni wojownicy naje縟縜j, pal i niewol wiosk. Taki mniej wi阠ej skr髏 scenariusza przedstawi nam Benjamin. Jak stwierdzi, by硑 to najlepsze dni w historii tego miejsca. Prawie wszyscy mieszka馽y dostali dobrze p砤tn prac w roli statyst體 i pomocy na planie. W podzi阫owaniu producent filmu postawi tu szko酬. Koniecznie musimy znale兼 i zobaczy ten film po powrocie. Ciekawe co powiedzia砨y Benjamin, gdyby m骻 zobaczy kinow wersj tego filmu?

Loiyangalani i okolica to faktycznie co w rodzaju Shangri La. Surowe warunki 縴cia splataj si tu z jednym z najpi阫niejszych widok體 na 秝iecie. Sucha pustynia wpada do pe硁ej ryb wody. W g髍ach bij gor眂e 紃骴砤, z kt髍ych woda doprowadzona jest rur do wsi. Ale to by prysznic z gumowego w昕a w domu Rose!

Oczywi禼ie gramy tu mecz z dzie鎚i Turkana. Jest mn髎two zabawy, cho upa jest nieziemski i szybko opadamy z si.

Nie wiemy, jak dzieciaki daj rad z bieganiem boso po tych ostrych kamieniach, kt髍e ko硂 po硊dnia nagrzewaj si jak blacha w piekarniku.

Najwyra糿iej im to nie przeszkadza, nawet graj w pi砶!

Mecz w Loiyangalani ko馽zy si wynikiem 0:2. W takich warunkach nie mieli秏y szans, nawet gdyby秏y grali z dwulatkami.

Pi砶i zostaj nad jeziorem, wcze秐iej by硂 tam tylko kilka samor骲ek- szmacianek, z kt髍ych jedn otrzymujemy do naszej etnograficznej kolekcji futbol體ek.

Przyp. autora: sprawdzili秏y w sieci to, o czym m體i Benjamin. Film rzeczywi禼ie istnieje, powsta w 2005 r., polski tytu to ?Wierny Ogrodnik?. Cz甓 scen powsta砤 w Lyongolani nad jeziorem Turkana. S硊chaj眂 opowie禼i Benjamina zrozumia砮m, 縠 film opowiada o fikcyjnej historii plemiennej z dalekiej przesz硂禼i, tymczasem jest to wsp蟪czesny film akcji na podstawie ksi笨ki Johna Le Carre, w re縴serii Fernando Meirellesa (tw髍cy ?Miasta Boga?), z takimi tuzami w rolach g丑wnych jak Ralph Fiennes i Rachel Weisz.

Linki do zdj赕 filmowych z Lyongolani:

http://www.filmweb.pl/Wierny.Ogrodnik/photos#picture-37

http://www.filmweb.pl/Wierny.Ogrodnik/photos#picture-36

http://www.filmweb.pl/Wierny.Ogrodnik/photos#picture-11

http://www.filmweb.pl/Wierny.Ogrodnik/photos#picture-42

A tu link do trailera:Dodatkowe informacje