• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

The Voice of Africa


Moyale w ci眊u dnia to pe硁a 縴cia, zgie砶u i zamieszania, klasyczna, graniczna miejscowo舵. Gdy zasypiamy wci笨 t阾ni muzyk bar體, ruchem jednej, ale za to fenomenalnej ?Main Street?, mn髎twem ludzi i pojazd體?

Budz si jako po 4 nad ranem. Nied硊go chyba 秝it, chocia jest zupe硁ie ciemno i wida wszystkie gwiazdy. Co mnie budzi w idealnym momencie, bo w Moyale jest? cicho. Wcze秐iej w miasteczku panowa nieopisany zgie砶 tuk-tuk體, matatu, knajp z muzyk - ha砤s miasta by wsz阣zie. A teraz? s硑cha? cisz.


Kiedy zatapiam si w cisz, niespodziewanie trafiam na najlepszy koncert, jaki w 縴ciu s硑sza砮m.

W ciemno禼iach Moyale odzywa si samotne, pierwsze pianie koguta. My秎 sobie, 縠 to do舵 romantyczne?


Po chwili rozlega si w odpowiedzi drugi kogut, zaraz za nim trzeci, a po nich rozbrzmiewa nies硑chana symfonia kogut體.

Po chwili nie da si ich ju zliczy, s ich tutaj tysi眂e. Pi阫na to muzyka. Kiedy my秎 ju, 縠 to koniec? Do koguciej symfonii dochodzi ryczenie pojedynczego os砤. I znowu muzyka narasta jak fala.

W Moyale s tysi眂e os丑w. Chyba wszystkie zaczynaj rycze, sporadycznie, nie tak ch髍alnie jak koguty, bez synchronizacji, ale ich g硂sy dochodz z ca砮go miasta.

Ju wiem, 縠 ta muzyka b阣zie si rozwija ?

Jako trzeci pojawia si w eterze g硂s pierwszego muezina. Za chwil zaczynaj mu wt髍owa kolejni, po minucie s硑cha ju chyba pi赕 albo sze舵 meczet體. U縴waj megafon體, wi阠 ich g硂sy s dono秐e. Dla mnie to muzyka, kolejny fascynuj眂y  d紈i阫 Afryki. To esencja wielokulturowo禼i tego miejsca.

Gdy ju zamierzam zako馽zy ?nagrywanie? Afryki, do ch髍u muezin體 do潮cza d紈i阫 dzwon體 chrze禼ija駍kiego ko禼io砤. Nie mam wi阠ej pyta. To pi阫ne, a teraz te ? kompletne ? multi-kulti.

Chwil p蠹niej miasto budzi si naprawd. Do ch髍u do潮czaj silniki, g硂秐iki, piesi, zaczyna si nowy dzie 縴cia.

***

W Moyale czujemy si po dw骳h dniach jak w domu. Znamy si z ca潮 ?Main Street?, mo縠my si bez obaw porusza po ca硑m miasteczku, w砤勘c we wszelkie zau砶i i prowadz眂 g酬bokie rozpoznanie najciemniejszych nawet budek i lokali, kt髍e tutaj  mieszcz si najcz甓ciej w barakach z klepiskiem bez pr眃u i wody.

Etiopia jest tak bogata w histori i kultur, jak biedna w sensie ekonomicznym. To niesprawiedliwe, 縠 taki wspania硑 kraj nie ma z czego 縴? Ech, ta Afryka.

W ka縟ym razie Moyale to ju prawie nasz drugi dom.

I gdy kto kradnie z ?Gucia? kultowy masajski kijek Marja, natychmiast uruchamiamy prze鎤iczon ju w Sosian technik ?GloBall Investigation?. Mamy do秝iadczenie, miejscowa ludno舵 jest po naszej stronie, mamy Barta, kt髍y w takich sytuacjach nie odpuszcza, no i mamy naszych trzech ma硑ch kumpli ? 5-6 letnich, bezdomnych ch硂pc體, mieszkaj眂ych tu, na ulicy i znaj眂ych wszystkich na raz  i ka縟ego z osobna. Cz阺towali秏y ich wcze秐iej piciem i jedzeniem. To 秝ietne ch硂paki, wi阠 teraz natychmiast anga縰jemy ich do 秎edztwa?

Napisz tak: gdy zobaczycie Moyale pierwszy raz w 縴ciu, b阣ziecie pewni, 縠 je秎i co Wam tam zginie, to ju na pewno nigdy wi阠ej ju tego czego nie zobaczycie. Chyba, 縠 b阣ziecie dzia砤 w ramach GloBall - 15 minut po rozpocz阠iu 秎edztwa z硂dziej zostaje namierzony, a kijek odzyskany. Tadaaam!


Dodatkowe informacje