• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Chorsomaloria


Jedziemy przez Etiopi, by mo縠 najbardziej oczekiwany kraj na naszej trasie. Atmosfera  z Moyale trwa: wci笨 co si dzieje. Zaskakuje nas stan dr骻 - bardzo dobry, r體ny asfalt.

Zaludnienie ? takiego jeszcze nie by硂 - intensywno舵 縴cia.

To pierwsza  wioska w Etiopii, w kt髍ej zagramy mecz. Zmierzcha硂, zobaczyli秏y 秎iczn dolink, w kt髍ej spontanicznie zacz瓿o si dzia wiele ciekawych rzeczy na raz. Zatrzymali秏y si wi阠 na nocleg przy tutejszej szkole.

Etiopia jest inna. Nie trzeba tutaj Watch-Man?a, bo czu, 縠 w narodzie brakuje agresji, a zwierz眛 dzikich w okolicy chyba nie ma. Wi阠 秔imy po prostu pod szko潮, oczywi禼ie za zgod nauczyciela.

Zanim rozbijamy ob髗, po raz pierwszy dotykamy 縴cia w g酬bi Etiopii. Wioska jest wielka.

Nie wiadomo, gdzie si ko馽zy, a gdzie si zaczyna.

Kurcze, jechali秏y jakie 100 km, cha硊pki sta硑 wsz阣zie, ludzie na ulicy byli non stop, ilu ich tutaj mieszka???

Ot罂 sporo ? Etiopia cho biedna, jest ludna. 痽je tu ponad 81 milion體 ludzi. Z czego, tak na oko, spora cz甓 w naszej wiosce Chorsomaloria ;-)

Chorsomaloria jest super ? zaraz po zatrzymaniu si, Sanak je糳zi na koniu, Jazzman nabywa drog kupna 縴wego koguta, a my szybko orientujemy si, 縠 trzeba by tu zagra dobry mecz.


Nasza szko砤 to Geshe Junior School. Dyrektorem jest Kefyalew Alako, a my rozmawiamy te z nauczycielem, przesympatycznym Temesgen?em Herbaye i ich nauczycielsk ekip.

Rano rozstawiamy najbardziej galow wersj boiska jak mamy. Dmuchamy Wielk Pi砶, stawiamy flagi, a nawet du縠 bramki. Szykuje si prawdziwe, mi阣zypa駍twowe widowisko.

Jest galowo, bo warunki po raz pierwszy w pe硁i temu sprzyjaj. U縴wamy wi阠 wszystkiego, co mamy ? staj nawet dumnie barwy narodowe Polski i Ukrainy, kt髍e mocujemy obok flagi Etiopii.

iewamy hymny, zbiera si ca砤 szko砤, zaczyna si mecz.

Zesp蟪 etiopski to najlepsi z najlepszych z Chorsomaloria: Eyuael Ayele, Tamtru Gobena, Daniel Mengistu, Desalegn Dube, Markos Alako, Zerhun Tilahun, Esrael Alemu i Yicheneku Beyene.

8 najlepszych pi砶arzy wybranych spo秗骴 963 uczni體, kt髍zy codziennie zape硁iaj 砤wki Geshe Junior School.

Jeste秏y w Etiopii, wi阠 spodziewamy si obfitej publiczno禼i. Ta ca砶owicie przerasta nasze oczekiwania. Nie do舵, 縠 jest t硊m, to jeszcze nie wymagaj眂y 縜dnego wsparcia w zakresie dopingu.

Co prawda Paparazzi uczy kibic體 stoj眂ych ko硂 bramki wykrzykiwania po polsku ?Alle urrrwa!? po ka縟ej udanej akcji, ale zasadniczo publiczno舵 etiopska z dopingiem radzi sobie sama. Ma硂 powiedziane ? oni kibicuj tak, 縠  strach pada na polskie szeregi.

Doping jest niesamowity przez ca硑 mecz. Sama gra te super, bo motywacja w zespole Etiopii jest jak u naszych szturmuj眂ych Monte Cassino, Somosierr, Chocim czy te galopuj眂ych pod Kircholmem.

Tak te i my staramy si po boisku dzielnie galopowa.

Niesamowite, co si tutaj dzieje! To by prawdziwy, twardy mecz. Na szcz甓cie dla nas, dru縴na Etiopii, cho sk砤da砤 si z du縴ch, wysportowanych 16-latk體, nie by砤 zgrana i wytrenowana tak dobrze, jak kilka dru縴n zambijskich, tanza駍kich czy kenijskich, z kt髍ymi wcze秐iej przegrywali秏y. No, raz wygrali秏y, to przecie wa縩e ;-)

Walka jest na ca砮go, ale wyr體nana. Idziemy na ostro. Po raz pierwszy jest sporo kolizji na boisku. Zdarzaj si kontuzje, przynajmniej po naszej stronie. Boisko jest troch nier體ne, co tylko dodaje urok體 grze ? pi砶a  zachowuje si zaskakuj眂o.

Mecz ko馽zy remis 2:2, ale nie ma mowy, by to tak zostawi. Po raz pierwszy organizujemy karne.

Co prawda na koniec jest 4:4, ale w og髄nym zamieszaniu, emocjach kibic體, miejscowi i tak my秎, 縠 wygrali. T硊m szaleje jeszcze bardziej, wi阠 pozwalamy wszystkim cieszy si w spos骲 niekontrolowany. Co tam, niech b阣zie, 縠 by硂 4:5 (bramka nie uznana, bo strzela drugi raz ten sam zawodnik, zreszt ich najlepszy snajper).

Po meczu setki os骲 nie zamierzaj przerywa 秝i阾a z okazji tryumfu nad zespo砮m ?GloBall from Poland?.

Wr阠zone szkole pi砶i jak sztandary zwyci阺twa trafiaj ponad g硂wy ta馽z眂ych i 秔iewaj眂ych ludzi, kt髍zy przez jakie p蟪 godziny po meczu dooko砤 boiska upajaj si klimatem chwili.

Potrafi si bawi ci Etiopczycy, oj, potrafi 秝i阾owa?

Powstaje atmosfera pe硁ego braterstwa i tak naprawd ? niczego nie trzeba ju po tym meczu komentowa. GloBall.

Bratamy si nawet ze starszyzn wioski, Chorsomaloria traktuje nas spontanicznie i bardzo powa縩ie.

Schodzi si ca砤 wioska. i阠i, bardzo starzy ludzie nas b硂gos砤wi, obozu pilnuje 縪硁ierz czy te policjant, jest niesamowicie. Niby nie pierwszy raz w Afryce, wsz阣zie by硂 秝ietnie, ale tak, to jeszcze nigdzie nie by硂.

Po meczu nauczyciele pokazali nam szko酬. Klasa z tablic, sto砮m nauczyciela i znajduj眂ym si pod nim drugim 秐iadaniem dla dzieci wygl眃a tak:

A tu pan dyrektor szko硑 m體i Wam wszystkim, kt髍zy ufundowali禼ie pi砶i ? DZI蔏UJ!

Chorsomaloria wystawi砤 ca砮j Etiopii fantastyczn wizyt體k.

My te dzi阫ujemy!

2585


Dodatkowe informacje