• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Addis Abeba

W Adddis mamy bardzo wa縩e spotkanie. Chcemy wpa舵 do Lucy, pramatki wszystkich ludzi. Przywita si i prze砤ma granic najtrudniejsz do przekroczenia ? granic CZASU.

Jej szkielet znajduje si w sto砮cznym muzeum i mamy ogromn ch赕 pozna j osobi禼ie. A najlepiej - zach阠i do nawi眤ania kontaktu wsp髄n gr w pi砶 ;-) Wje縟縜my wi阠 do Muzeum Narodowego Etiopii, obiektu mo縠 skromnego, ale o unikatowych zbiorach.

Idea GloBall ewoluuje i dojrzewa po drodze,  wi阠 jest to dla nas dobre miejsce do refleksji nad tym, sk眃 si wszyscy wzi阬i秏y.

Marzenie GloBall to spotka Lucy i  pomy秎e o przesz硂禼i i pocz眛ku.

Marzenia si spe硁iaj. Tak, to tu mieszka Lucy, Matka Wszystkich Ludzi. Z naukowego punktu widzenia ? archeologiczna rewelacja. Najstarszy, prawie kompletny szkielet przodka cz硂wieka, odkryty oczywi禼ie w Etiopii.

Lucy zr阠znie przyjmuje podanie, a opr骳z pi砶i, przyjmuje i nas.

Mamy t wymarzon chwil, by pomy秎e o tym, sk眃 si wszyscy wzi阬i秏y.

Lucy ma ju prawie trzy miliony dwie禼ie tysi阠y lat. ietnie si trzyma, jak na sw骿 wiek. Jest niewysoka.

Ma dobr twarz, a w jej oczach b硑szczy inteligencja.


Witaj po latach, Mamo.

Fajnie jest znale兼 naukowy dow骴 na to, co czuli秏y sercem tu, w Afryce ju niejeden raz.

Dow骴 na to, 縠 Mamma Africa to nasz wsp髄ny dom.


Dodatkowe informacje