• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Demokracja

Nasza za硂ga rozros砤 si.

Spotkali秏y j wieczorem. Sta砤 na poboczu drogi w Etiopii, jakie 100 kilometr體 od granicy.  Jej spojrzenie zmusza硂 do reakcji. Nie umieli秏y oboj阾nie przejecha obok niej.

Jej 縴cie dot眃 nie by硂 us砤ne r罂ami. Gdyby nie my ? prawdopodobnie d硊go by nie potrwa硂. Dlatego zatrzymali秏y ca潮 kolumn GloBall. Jacek poszed rozmawia z m昕czyznami, kt髍zy j trzymali.

Po kilku minutach negocjacji, wspartych gar禼i etiopskich pieni阣zy ? by砤 wolna.

Zabrali秏y j do samochodu. Nie mog砤 tu zosta. Na pewno by j zabili. To nie jest bezpieczny kraj dla takich, jak ona.

Teraz jedzie z nami. Powoli przyzwyczaja si do naszego, dziwnego dla niej towarzystwa. Dojechali秏y do Addis Abeby. Ona pierwszy raz w 縴ciu widzi miasto. Spogl眃a na 秝iat ciekawie, przekrzywiaj眂 秏iesznie swoj ma潮 g丑wk.

To kura.

Dali秏y jej na imi ?Demokracja?. To znaczy, nie dali秏y. Po prostu nikt nie mia pomys硊 na imi, a kto rzuci kr髏ko pomys砮m na metod wyboru imienia. Pad硂 has硂: ?Demokracja??? G硂sowania nie by硂, bo nikt nie mia 縜dnych innych propozycji? no i tak ju zosta硂.

To znaczy, nie do ko馽a zosta硂. Dyskusja, co stanie si z ?Demokracj? trwa砤 do p蠹nych godzin nocnych. Pocz眛kowo mieli秏y wobec niej krwio縠rcze zamiary, ale do舵 szybko wszyscy zacz阬i j lubi. Bolo zaproponowa, 縠by poczeka do rana. Jak Demokracja zniesie jakie jajko, to b阣zie 縴.

Demokracja jajek nie znios砤, ale za to o 4 rano zacz瓿a pia :)

Tym samym nasza kura zosta砤 przemianowana na ?Demokratora?.

Nikt nie mia serca zrobi Demokratorkowi krzywdy, wi阠 ruszy z nami w drog, przywi眤uj眂 si dos硂wnie i w przeno秐i do projektu GloBall.

Od wielu dni Demokrator nie musi ju by przywi眤ywany za nog do samochodu. Jest teraz kogutem 秝iatowym. W砤秐ie przekroczy granic Etiopii z Sudanem, wi阠 jest  kogutem transgranicznym, wyj眛kowym, przemieszczaj眂ym si, promuj眂ym tolerancj i bardzo oswojonym.

A my mamy teraz w砤snego stra縩ika.

痽wy budzik codziennie od czwartej nad ranem pieje przera糽iwie z dachu Land Rover?a, a czasem koncertuje w jego wn阾rzu.

Dziwaczny Towarzysz podr罂y, kt髍emu uwielbiamy sypa ziarno na postojach.

Demokrator to pierwszy na 秝iecie kogut rasy w阣rownej ? Nomadic Chicken.

Budzi wiele emocji, gdy ludzie widz go w teren體ce jak, rozparty wygodnie mi阣zy Bolem
i Tomkiem, gdacze czule do swojego wybawcy i ojczyma ? Jacka Pniewskiego.

Demokrator zabawia naszych autostopowych go禼i?

Demokrator dzie w dzie dzielnie og砤sza, 縠 nadci眊a GloBall.

Jego pianie od rana porz眃kuje nasze 縴cie.

M體i si, 縠 najgorszym pomys砮m na organizacj 縴cia spo砮cznego na 秝iecie jest DEMOKRACJA - cho pono nikt jeszcze nie wymy秎i lepszego. My wieziemy jej udoskonalon wersj.

Oto przed Wami:


DEMOKRATOR


Dodatkowe informacje