• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Demokracja

Nasza zaoga rozrosa si.

Spotkalimy j wieczorem. Staa na poboczu drogi w Etiopii, jakie 100 kilometrw od granicy.  Jej spojrzenie zmuszao do reakcji. Nie umielimy obojtnie przejecha obok niej.

Jej ycie dotd nie byo usane rami. Gdyby nie my ? prawdopodobnie dugo by nie potrwao. Dlatego zatrzymalimy ca kolumn GloBall. Jacek poszed rozmawia z mczyznami, ktrzy j trzymali.

Po kilku minutach negocjacji, wspartych garci etiopskich pienidzy ? bya wolna.

Zabralimy j do samochodu. Nie moga tu zosta. Na pewno by j zabili. To nie jest bezpieczny kraj dla takich, jak ona.

Teraz jedzie z nami. Powoli przyzwyczaja si do naszego, dziwnego dla niej towarzystwa. Dojechalimy do Addis Abeby. Ona pierwszy raz w yciu widzi miasto. Spoglda na wiat ciekawie, przekrzywiajc miesznie swoj ma gwk.

To kura.

Dalimy jej na imi ?Demokracja?. To znaczy, nie dalimy. Po prostu nikt nie mia pomysu na imi, a kto rzuci krtko pomysem na metod wyboru imienia. Pado haso: ?Demokracja??? Gosowania nie byo, bo nikt nie mia adnych innych propozycji? no i tak ju zostao.

To znaczy, nie do koca zostao. Dyskusja, co stanie si z ?Demokracj? trwaa do pnych godzin nocnych. Pocztkowo mielimy wobec niej krwioercze zamiary, ale do szybko wszyscy zaczli j lubi. Bolo zaproponowa, eby poczeka do rana. Jak Demokracja zniesie jakie jajko, to bdzie y.

Demokracja jajek nie zniosa, ale za to o 4 rano zacza pia :)

Tym samym nasza kura zostaa przemianowana na ?Demokratora?.

Nikt nie mia serca zrobi Demokratorkowi krzywdy, wic ruszy z nami w drog, przywizujc si dosownie i w przenoni do projektu GloBall.

Od wielu dni Demokrator nie musi ju by przywizywany za nog do samochodu. Jest teraz kogutem wiatowym. Wanie przekroczy granic Etiopii z Sudanem, wic jest  kogutem transgranicznym, wyjtkowym, przemieszczajcym si, promujcym tolerancj i bardzo oswojonym.

A my mamy teraz wasnego stranika.

ywy budzik codziennie od czwartej nad ranem pieje przeraliwie z dachu Land Rover?a, a czasem koncertuje w jego wntrzu.

Dziwaczny Towarzysz podry, ktremu uwielbiamy sypa ziarno na postojach.

Demokrator to pierwszy na wiecie kogut rasy wdrownej ? Nomadic Chicken.

Budzi wiele emocji, gdy ludzie widz go w terenwce jak, rozparty wygodnie midzy Bolem
i Tomkiem, gdacze czule do swojego wybawcy i ojczyma ? Jacka Pniewskiego.

Demokrator zabawia naszych autostopowych goci?

Demokrator dzie w dzie dzielnie ogasza, e nadciga GloBall.

Jego pianie od rana porzdkuje nasze ycie.

Mwi si, e najgorszym pomysem na organizacj ycia spoecznego na wiecie jest DEMOKRACJA - cho pono nikt jeszcze nie wymyli lepszego. My wieziemy jej udoskonalon wersj.

Oto przed Wami:


DEMOKRATOR


Dodatkowe informacje