• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Operacja Pustynna Burza


Dalsza droga wypada nam przez Chartum, stolic Sudanu. To wielkie miasto, wic mimo ciekawych historii z nim zwizanych, decydujemy zatrzyma si tu tylko na chwil. Wieowce, bloki, tumy ludzi, cao nie wyglda zachcajco.

Ludzie oczywicie przemili. Pijemy herbat i kaw w parku w centrum,  relaksujemy si lec na dywanach porozkadanych pod drzewami i suchamy pieww z minaretw.

Akurat jest witeczny pitek, wic piewy z megafonw na wityniach s bardzo gone i wszechobecne.

W Chartumie cz si Nil Bkitny i Nil Biay. Powstaje z tego cakiem potna rzeka, wzdu ktrej pojedziemy dalej, do Egiptu. Zanim ruszymy w drog, pora na refleksje historyczne: wielkie miasto, jakim dzi jest Chartum, nie powstao przypadkowo. Strategiczne pooenie miasta w miejscu spotkania wielkich rzek, implikuje  wojenn przeszo i rywalizacj o kontrol nad t czci Afryki.

ladami Stasia i Nel

Nam znajome mog wydawa si opowieci z XIX wieku, kiedy to w Chartumie po dugim obleniu, zbuntowani przeciw egipsko-brytyjskiemu zwierzchnictwu Mahdyci, zdobyli miasto i zabili gubernatora Charlesa Gordona. Imperium nie mogo tolerowa takiej zniewagi i w rewanu wysao do Sudanu korpus ekspedycyjny pod dowdztwem generaa Horatio Kitchenera. Armia brytyjska szybko podbia kraj i zgasia bunt. Wydarzenia te stay si tem ksiki Henryka Sienkiewicza, dla wielu kultowej, ?W pustyni i w puszczy?. Jak si zreszt cakiem niedawno zorientowalimy, ekspedycja GloBall jedzie prawie identyczn tras, co Sta i Nel jakie 120 lat temu. Tyle, e my jedziemy w drug stron ;-)

Pniejsza historia Sudanu bya nie mniej burzliwa, a jej skutki  odczuwane s do dzi. Wci trwaj tu konflikty wewntrzne, ktre powoduj, e jedziemy przez kraj umundurowany i uzbrojony.

Wyjedamy ze stolicy, nareszcie rozpoczynamy wielk tras?

z biegiem najduszej (do niedawna) rzeki wiata

Nil zacz si daleko za nami w Kenii, Ugandzie (gwne rda bior pocztek z jeziora Wiktorii) i Etiopii (skd wypywa Nil Bkitny), a teraz przed nami jego najwaniejszy odcinek ? wielki, poczony, waciwy Nil - a do ujcia. To 2 500 kilometrw wody toczcej si przez najwiksz pustyni na Ziemi. Jest ona urozmaicona zielon, pen palm i upraw dolin, a rzeka szecioma wielkimi kataraktami. Dokoa widzimy mnstwo staroytnych budowli, ktre od ponad 5 tysicy lat powstaj w dolinie Nilu.

To najbardziej niezwyke miejsce pod socem dla archeologw, wielbicieli przeszoci i znawcw najstarszych cywilizacji. Po drodze zamierzamy najpierw odwiedzi Meroe, dawn stolic cywilizacji Kusz, potnej kultury, ktra jest najwikszym w Sudanie powodem do dumy z wasnej przeszoci.

Szukamy przygd. GloBall przedzierajc si przez dziewicz pustyni poszukuje wity, ktre s na mapach, ale nie ma do nich dojazdu. Cho nie udaje nam si ich znale, sama droga przez piaski pustyni Nubijskiej jest nagrod.

Pustynia jest pikna. Ma w sobie moc podobn do tej, jak dysponuj oceany. Bezmiar, cisza, samotno w takiej przestrzeni to doznania dla nas na co dzie, w Europie po prostu niedostpne.

Pola mieci

Jako, e w przyrodzie zmienionej przez czowieka musi by zawsze jaka nieprzyjemna rwnowaga ? w Sudanie poza piknem pustyni, szokuje chwilami brzydota pustyni zasypanej mieciami.

Tutaj nie stosuje si, tak jak w Etiopii czy Tanzanii, butelek zwrotnych jako obowizkowych. Konsumpcja i zakupy wygldaj jak w Polsce. Efekt kocowy, to szeroko cignce si pola mieci. Pustynia jest paska, wiatr wieje tu potny, nie ma barier. mieci raz wypuszczone na wolno maj tu pole do popisu.


Dodatkowe informacje