• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Blaszana metropolia

Co to jest? Na oko mieszka tu kilkana禼ie tysi阠y ludzi. Mn髎two namiot體, poustawianych w spore, zaimprowizowane wzd硊 wytyczonych r體no ulic, miasteczko. Wszystko tu jest: brezentowe banki, sklepy, nawet polowa stacja benzynowa?

Co to mo縠 by? Ob髗 dla uchod糲體? Ale tutaj? Daleko od wszystkiego, na 秗odku pustyni?

Miasto? Bez budynk體?

Dlaczego nie ma tu kobiet ani dzieci?

I dlaczego od razu zatrzymuj nas tajniacy? Po chwili wszystko wyja秐ia? Tutaj panuje?

gor眂zka z硂ta

Tajniacy szybko nas przep阣zaj, ale nie z nami takie numery. Swoje widzimy. Udaje si pstrykn辨 par potajemnych fotek. Po chwili zasi阦amy j陑yka i czynimy kolejne obserwacje. Ca砤 okolica jest usiana mn髎twem dziur w ziemi, w niekt髍ych pracuj ludzie, p硊cz眂y urobek w wodzie. Po kilku kilometrach wiemy ju wszystko. Tak, to najprawdziwsza gor眂zka z硂ta! Jak na westernach. W okolicy jest podobno du縪 z硂ta, wi阠 禼i眊n阬i tu poszukiwacze z ca砮go kraju. To dla nich wyros硂 miasto z plandek, podci眊ni阾o plastikowy ruroci眊 z wod i wybudowano infrastruktur, kt髍a ma na celu kontrolowa jako to, co znajd pod ziemi.

Zwiadowca Marjo szybko ustala dane. Pan z detektorem metalu opowiada o samorodku, jaki tu znaleziono o wadze prawie kilograma oraz o z硂tono秐ej pasji jakiej wszyscy si tutaj oddaj.W nocy doje縟縜my wreszcie do Wadi Halfy. Mamy trem. To trudne miejsce, kt髍e mo縠 nas zatrzyma nawet na kilkana禼ie dni. Co to b阣zie?


Dodatkowe informacje