• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Artyku艂y

Sara

Sara jest Nubijk. To pi阫na i silna kobieta. Jej ch硂pak, przysz硑 m笨, pracuje za granic. Jak zreszt miliony innych Egipcjan, dla kt髍ych w przeludnionym kraju brakuje miejsca. Sara pracowa砤 kiedy na targu, w sklepie z kosmetykami dla turyst體. To by砤 dobra praca, pachn眂a, elegancka, lekka. Ale pracy w Egipcie nie wystarcza dla wszystkich. Dumny kraj faraon體 tak naprawd jest biedny. Dzi Sara pracuje w zak砤dzie kamieniarskim. D紈iga marmurowe p硑ty, tnie je na mniejsze kawa砶i wielk tarczow pi潮??a potem wykuwa w nich r阠znie pi阫ne, filigranowe napisy arabskimi literami, kt髍e do tego wspaniale si nadaj.

Odwiedzamy Sar wiele razy, rozmawiamy o nie砤twym 縴ciu w Egipcie, o zalanej Nubii. Stajemy si troszk rodzin. Wiele razy w zak砤dzie kamieniarskim pijemy herbat.

Poznajemy r體nie fantastycznego wujka Sary, w砤禼iciela zak砤du, kt髍y Sar, nubijsk sierot, zaopiekowa si dawno temu. Tacy ludzie jak Sara i jej nowa rodzina to ciepli, u秏iechni阠i, otwarci Egipcjanie. Nasze wyrazy sympatii z jakich powod體 okazuj si wa縩e dla tych ci昕ko pracuj眂ych, skromnych, normalnych ludzi.

Wujek opowiada nam z melancholi w g硂sie o czasach prezydenta Nassera, kt髍ego wspomina jako wielkiego cz硂wieka, tw髍c nowoczesnego i pot昕nego Egiptu. M體i o nim, wykuwaj眂 dla nas w prezencie tabliczki z naszymi imionami po arabsku.

Ogl眃amy zakurzone zdj阠ia i egipskie gazety z lat 50-tych i 60-tych. Nasser jest w nich codziennie, zawsze na pierwszej stronie. Nasser to klucz do wsp蟪czesnego Egiptu.

Ogl眃aj眂 wielki album ?Nasser?, w kt髍ym na zdj阠iach jest uwiecznione ca砮 縴cie prezydenta, s硊chamy opowie禼i wujka o Wielkiej Tamie Assua駍kiej, kt髍a zala砤 Nubi. Na zdj阠iu ? tzw. Old Dum, stara tama, mniejsza od swej m硂dszej krewnej.

Tama da砤 ca砮mu Egiptowi pr眃. S硊chamy o innych wielkich projektach Nassera, takich jak Nowa Dolina, nigdy nie uko馽zona wielka inwestycja w egipskie oazy na Saharze,  o najwi阫szej na 秝iecie przepompowni, kt髍a jest niedaleko st眃 na pustyni i t硂czy wod do gigantycznych kana丑w irygacyjnych. To Nasser stworzy pot阦 egipskiej turystyki, pa駍two 秝ieckie, nowoczesne, dumne. Wujek Nassera po prostu kocha.

痚gnaj眂 si z Sar i jej wujkiem, 縠gnamy si z nasz egipsk rodzin. Na pami眛k dajemy wujkowi i Sarze pi阫nie wydrukowane i uj阾e w ramki fotografie.

S wzruszeni. Wujek na 禼ianie ma tylko jedno swoje zdj阠ie, sprzed prawie 50 lat, gdy jako m硂dy cz硂wiek by w wojsku. Oczywi禼ie, w wojsku Nassera ;-)

Sarze wr阠zamy te wyszperane w sklepie komputerowym serduszko z ukrytym USB. Nagrywamy tam mn髎two naszych zdj赕 na pami眛k, muzyk z Polski i z Europy. B阣zie mia砤 co ogl眃a i wspomina w assua駍kiej kafejce internetowej. To by硑 dla nas pi阫ne dni. B阣ziemy o nich pami阾a pewnie do ko馽a 縴cia, bo do Polski wracaj z nami nasze imiona wyryte d硊tem Sary i wujka w trzech kawa砶ach marmuru.

To ska砤 z tego samego kamienio硂mu, z kt髍ego brano budulec na wszystkie egipskie piramidy,  grobowce i wszystkie budowle, do kt髍ych u縴to s砤wnego assua駍kiego marmuru. Ciekawe, ile tysi阠y lat po nas te tabliczki wci笨 b阣 istnie?

GloBall wins in Assuan

Cho mamy tylko jedn pi砶, nie rezygnujemy z misji i gramy pod tam assua駍k mecz z dzieciakami na naszym ulubionym rodzaju boiska ? na ulicy.

Jest to pierwszy Mecz Bardzo Towarzyski Polska ? Egipt, wi阠 podchodzimy do sprawy niezwykle powa縩ie.

Dzi阫i temu tym razem wygrywa Nieformalna Reprezentacja Polski, a ni縠j podpisany strzela swojego pierwszego gola w 縴ciu! Kiedy gramy mecze, szafa znowu gra. To naprawd 秝ietnie dzia砤, r體nie na nas samych.

Za zwyci阺two musimy zap砤ci jednak odpowiednio wysok cen. Rewan gramy z doros硑mi egipskimi zawodowcami. Zapraszaj nas na pojedynek assua駍kie firmy turystyczne, kt髍e co tydzie graj w pi酬.

Na hali sportowej nie ma 縜rt體. Mecz kr阠i egipska telewizja, nasi przeciwnicy to twardziele nie lada, a w秗骴 nich jest nawet jeden by硑 gracz ligowy.

C罂, wynik jest hokejowy. Cho przegrali秏y, wstydu nie ma, bo strzelamy a 6 honorowych goli. To nasza m昕na odpowied na 11 goli egipskich?

No, ale tym razem to my秏y grali na bosaka, w k眕iel體kach i w og髄nej biedzie (wszystko mamy przecie w autach na promie), a miejscowi full wypas ? profesjonalne ciuchy, buty, lata 鎤icze i takie tam?