• 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

DEMOKRATOR is still alive!

Nieoczekiwanie egipska przygoda zamienia si w fajn komedi obyczajow. Absurdalny system komunikacji promowej powoduje, 縠 spotykamy si po raz kolejny z portugalsk ekip wyprawy not2latetrip.com. Z Wadi Halfy nasz kumpel Carlos pisze na Facebook?u: Democracy is alive!!!. Portugalczycy weryfikuj wszystkie opowiadane nam tutaj historie o tym, co dzieje si z promem  samochodowym i jego 砤dunkiem.

A us硑szeli秏y mn髎two opowie禼i, z kt髍ych ka縟a by砤 opatrzona przysi阦, 縠 to wszystko prawda. Warto je spisa.

 1. Wasz statek ju p硑nie, ale na pok砤dzie wybuch strajk i ju nie p硑nie.
 2. Wasz statek wszed na mielizn, pr骲uj go 禼i眊n辨, czekaj na pomoc.
 3. Wasz statek p硑nie, ale wieje silny wiatr, p硑nie pod ten wiatr, p硑nie bardzo wolno.
 4. Wasz statek p硑n背, ale na wysoko禼i Abu Simbel sko馽zy硂 mu si paliwo.
 5. Wasz statek p硑n背, ale zepsu si w nim silnik.
 6. Wasz statek prawie ju wyp硑n背, ale zerwa si bardzo silny wiatr i czekaj, a przestanie wia.
 7. Wasz statek jest gotowy do rejsu, ale na jeziorze s zbyt du縠 fale i na razie jednak nie p硑nie.
 8. Wasz statek nie mo縠 by za砤dowany, poniewa poziom wody w jeziorze si obni縴 i nie mo縩a wjecha autami na pok砤d, bo k眛 rampy jest z硑.
 9. Wasz statek nie mo縠 by za砤dowany, poniewa czeka na podwy縮zenie nabrze縜, w砤秐ie wylewaj z betonu takie podwy縮zenie w porcie w Wadi Halfie.
 10. Wasz statek nie p硑nie, ale nie wiadomo czemu tak si dzieje.
 11. Wasz statek wyp硑n背, ale nie ma z nim kontaktu i nie wiadomo kiedy dop硑nie.

Najprawdopodobniej by硂 tak, 縠 prom spokojnie czeka w porcie po suda駍kiej stronie, a wype硁i si do ostatniego miejsca samochodami. Nasze by硑 pierwsze, wi阠 najd硊縠j musieli秏y na nie czeka. Portugalczycy swoje ma砮 Renault wcisn阬i jako ostatnie i ca砤 przeprawa zaj瓿a im? dwa dni. Zwyczajnie, armator zrobi tak, by zarobi jak najwi阠ej, jak najmniejszym kosztem. Nie licz眂 si z czasem, terminami, swoimi klientami, nie licz眂 si z 縴ciem naszego koguta?

Ale nie ma tego z砮go, co by na dobre nie wysz硂.

Bo dzi阫i temu po raz czwarty spotykamy si z francusk rodzin najbardziej chyba niezwyk硑ch globtrotter體 na 秝iecie.

A ju 縜硂wa砮m, 縠 nie napisa砮m o nich oddzielnego materia硊!

No to teraz b阣zie okazja. To musi by nasze przeznaczenie ? sp阣zi razem troch czasu. Do Kairu postanawiamy jecha dalej mi阣zynarodow kolumn, wzmocnieni 秝ie縴mi si砤mi w postaci siedmioosobowej, francuskiej rodziny. Przed nami GloBall w zupe硁ie nowym wydaniu :-)

Jest nasz prom, oto on

Pierwszy, kt髍y naprawd nas zatrzyma. Mocniejszy ni wszelkie inne granice. Wr骻 rozpoznany, ale niedoceniony. Prom Wadi Halfa ? Assuan. W ko馽u dop硑n背?

Nareszcie! Po tylu dniach - odbieramy z portu nasze samochody! Jest ten prom. Oto on:

A na nim nasze domo-wozy, z wszystkimi rzeczami, ekwipunkiem i wolno禼i.

Zw砤szcza ?Bolow髗? budzi wielkie emocje, bo w nim czeka na nas? 縴wy Demokrator. Mo縩a w sumie o nim powiedzie, 縠 teraz to ju prawdziwy kogut :-)

Pierwsza kura rasy nomadic chicken pokonuje skutecznie swoj drug ju granic. Demokratorek ciekawie rozgl眃a si po Egipcie. Pierwsze co robi, to wskakuje na mask swojego Defendera i pieje, ile wlezie. Chyba ucieszy si na nasz widok.

Przychodzi Demokrator do lekarza?

Jako, 縠 nasza Super Kura, Kogut Zwyci陑ca, macz Blokad i Mistrz Przebudzenia dotar ju do Egiptu, sprawa robi si powa縩a. Trzeba zmierzy si pragmatycznie z przysz硂禼i. Na granicy Izraela albo Unii Europejskiej z pewno禼i nie b阣 si cacka z nasz kurz maskotk? Ruszamy wi阠 w Assuanie na misj specjaln do szpitala weterynaryjnego. Musimy si dowiedzie, jak legalnie przewie兼 kur czy te w砤禼iwie koguta przez kolejne granice.

Gdy wpadamy do plac體ki, w biurach kliniki budzimy konsternacj. Faceci z kur, snuj opowie禼i dziwnej tre禼i o kogucie ? symbolu wolno禼i. Nasz Demokrator dzielnie pieje na korytarzach, a my spokojnie wyja秐iamy, o co chodzi: 縠 chcieli秏y go zje舵, ale narodzi硂 si wzajemne uczucie, 縠 teraz ten kogut walczy o idea硑 na skal 秝iatow, mi阣zynarodow, a niebawem ju mi阣zykontynentaln. Padaj informacje o ogromie trudno禼i, jakie przed nami stoj, o og硂szonej epidemii ptasiej grypy na Bliskim Wschodzie, o wielkich kwotach, jakie musimy przygotowa na skomplikowan procedur opuszczenia przez Demokratora granic Egiptu. Plus sugestia, 縠 jeste秏y pionierami. Z wiedzy miejscowych ekspert體 wynika, 縠 jeszcze nikt nie pr骲owa przewozi kury domowej z Afryki do Unii Europejskiej drog l眃ow.

Rewan縰jemy si teori, 縠 je秎i Demokrator, jako aktualnie 縴wy symbol idea丑w egipskiej rewolucji dojedzie wci笨 縴wy do Europy, to wolno舵 i demokracja zwyci昕 naprawd ? r體nie w Kairze, Assuanie i okolicach.

Ekip szpitala ogarnia nie tylko wzruszenie, ale r體nie delikatna euforia. Trafili秏y w czu硑 punkt.  Rozdzwaniaj si telefony do ministerstwa w Kairze, nasz kogut zostaje poddany gruntownemu przegl眃owi, otrzymujemy listy polecaj眂e do stolicy i mn髎two 縴cze. A na koniec r體nie informacj, 縠 ca砮 serwisowanie Demokratora na miejscu jest bezp砤tne :-)

Jedyn niezadowolon postaci tej historii pozosta sam Demokrator, kt髍emu ewidentnie nie spodoba硂 si badanie, co skomentowa pe硁 oburzenia, gwa硉own seri gdakni赕. No c罂, na po秝i阠eniach w砤秐ie budowane s wielkie osi眊ni阠ia. I tak rodz si bohaterowie wielkich historii i wielkich zmian.

Dla cywilizacji mus to papirus

By powsta砤 cywilizacja, musi powsta kultura. A dla kultury warunkiem numer jeden jest mo縧iwo舵 przekazywania wiedzy i notowania historii. Dlatego w砤秐ie w Egipcie wszystko si zacz瓿o. Poza wynalazkiem hieroglif體, wymy秎ono tu, jak z papirusu robi papier.

A robi si to w砤秐ie tak: 硂dygi papirusa namacza si. Mokre 硂dygi s 砤mliwe, ale po wyci秐i阠iu z nich p硑n體 wszelakich, staj si elastyczne. Wi阠 si te 硂dygi wyciska, wygniata, ugniata, prasuje.

I teraz mo縩a ju z takich elastycznych w丑kien zrobi arkusze i zwoje, na kt髍ych mo縩a pi阫nie wszystko zapisa, namalowa i przekaza kolejnym pokoleniom.

U nas, w Europie, podobne wynalazki powsta硑 kilka tysi阠y lat p蠹niej.

Wi阠 je秎i historia naprawd ko砮m si toczy, to za jaki czas Egipt ponownie powinien sta si supermocarstwem.


Dodatkowe informacje