• 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9

Wielka gra

Nasz bezcenny zbi髍 ? pi砶i, w砤snor阠znie wykonane przez dzieci z ca砮j Afryki. W zamian za nie dali秏y 1000 prawdziwych futbol體ek. Ka縟a z tych pi砮czek to wielka emocja, wspania砤 historia, symbol? Popatrzcie na nie uwa縩ie?


W tym odcinku:

- Wszystkie Mecze GloBall czyli w co my tam grali秏y?

- Nieformalna Reprezentacja Polski w pi砪e no縩ej,
czyli kto gra i jak mu sz硂?

- a ilustracj b阣 NAJPI蔏NIEJSZE PII IATA, 砤macze serc, czyli afryka駍kie pi砶i-samor骲ki, kt髍e dostawali秏y od dzieci w zamian za nasz dostaw 1000 futbol體ek?

Do dzie砤 zatem! Czas podsumowa Wielk Gr GloBall :)Wielka Pi砶a z Zambii, gdzie przy drodze z Lusaki do Mpangala Village.

Prezentujemy z dum wszystkie Mecze Bardzo Towarzyskie rozegrane w ramach projektu GloBall 2012.

Drzwi Land Rover?a Discovery ksywa DISCO - mamy na nich WSZYSTKIE rozegrane mecze.

Na drzwiach samochod體 prowadzili秏y pi砶arski dziennik podr罂y.
Trwa硂 to ca砮 cztery miesi眂e, a opracowany dorobek dzi oddajemy do czytania i ogl眃ania ;-)

Nieformalna Reprezentacja Polski

Oczywi禼ie najwa縩iejsze w tej historii s sk砤dy zespo丑w, z kt髍ymi grali秏y. Te starali秏y si przedstawia, w miar mo縧iwo禼i, na bie勘co w naszej relacji. Dzi powoli ko馽zymy ju nasz opowie舵, wi阠 nadszed te czas na uhonorowanie NASZYCH, czyli sk砤du zespo硊 GloBall 2012.

Nasz zesp蟪 gra zazwyczaj w takim ustawieniu (bywa硂, 縠 zmienia硑 si osoby i czasem ich zadania, oczywi禼ie):

Bramkarze:

Jacek Pniewski alias Jazzman
? kt髍y najch阾niej puszcza najwi阫sze nawet szmaty, byleby zobaczy rado舵 na twarzach strzelc體.


Tomek Tryba alias Paparazzi
- kt髍y twardo walczy w huraganowych karnych w Etiopii i broni w najwi阫szej ilo禼i mecz體. Bardzo sprawnie radzi sobie z zagrzewaniem kibic體 do zaanga縪wanego dopingu.

Marta Skutnik alias Marchewa
- kt髍a jako jedyna kobieta GloBall dzielnie broni砤 a do Kenii, zw砤szcza w meczach z maluchami i dziewczynami ;-)


Pi砶a z Tanzanii, gdzie przy drodze z Dodomy do Ngorongoro.


Defensywa:

Jerzy Chamielec alias Jura
- kt髍y okaza si mistrzem ci昕kozbrojnych szar i bardzo gro糿ych okrzyk體, a dzi阫i nim ulubie馽em publiczno禼i. Wyj眛kowo zreszt bramkostrzelny obro馽a.


Mateusz Zmy秎ony alias Matou
- kt髍y w pi砶 w og髄e nie umia gra przed wyjazdem, a broni za縜rcie i z po秝i阠eniem, pod koniec GloBall strzelaj眂 nawet ca砮 4 w砤sne gole J


Gumowa, chi駍ka pi砮czka z Etiopii, takie te podlega硑 wymianie na GloBall ;-)


Pomocnicy:

Bart硂miej Suder alias Bart

- kt髍y cho na co dzie bardziej koszykarz ? w nog okaza si jednym z filar體 zespo硊. Najch阾niej inicjuj眂y mecze w ka縟ym mo縧iwym miejscu, uniwersalny, oddany sprawie.


Tomek Sanak alias Gerber
- kt髍y na boisku wykorzysta wszelkie swoje umiej阾no禼i z Afganistanu, przyp砤caj眂 to nawet zas砤bni阠iem podczas jednego z mecz體 w Kenii?Robert Szl阫 alias Doktor
- kt髍y okaza si zawodnikiem ca砶owicie wszechstronnym, skutecznym w ataku, bramkostrzelnym,  w dodatku z racji swej profesji przydatnym w nielicznych sytuacjach, w kt髍ych dochodzi硂 do kontuzji ? dzi阫i niemu mogli秏y na bie勘co udziela pierwszej pomocy.


Mariusz Szumiec alias Mario

- kt髍y sprawdzi si nie tylko na boisku, ale te poza nim ? nad jeziorem Turkana organizuj眂 najlepszy chyba doping t硊mu miejscowych dzieciak體.


Profesjonalna do舵 konstrukcja z Kenii, gdzie przed Maralal.


Atak:

Marcin Staniszewski alias 痚lazny Hetman

- kt髍y jako nasz jedyny uprawiaj眂y na bie勘co gr w pi砶 no縩 zawodnik d紈iga na swoich barkach spory ci昕ar. Ud紈ign背 go, w wielu meczach skutecznie i efektownie ko馽z眂 akcje, kt髍e pachnia硑 zawodowstwem ;-)


Pawe Kochan alias Huragan

- kt髍y jako nasz najsilniejszy i najbardziej dynamiczny gracz przez boisko przechodzi jak tytu硂wy huragan, przy okazji b阣眂 wielk atrakcj dla publiczno禼i z racji nadmiernego nieco podobie駍twa do Jezusa Chrystusa. A Afryce jasne, proste i d硊gie w硂sy to niezwyk砤 atrakcja?


Antoni Gra砮k alias Tony

- kt髍y jako najm硂dszy uczestnik GloBall bra na siebie ci昕ar gry w najtrudniejszych sytuacjach, brylowa na boisku kondycyjnie i gimnastycznie, co zreszt zwie馽zy硂 jego skronia koron Kr髄a Strzelc體 :)


Wzruszaj眂a kwiatkiem pi砶a z Namibii, zdobyta gdzie w pasie Caprivii.


Ekipa rejestruj眂a zdarzenia, alias ?Rezerwa?:

Piotr Bolko, alias Bolo

- kt髍y jako fotografuj眂y wszystkie mecze w zespole nie pogra, ale za to, ofiarnie pstrykaj眂 nawet na 秗odku pola walki, wielokrotnie zosta podeptany, pokopany, obity pi砶, a nawet potr眂ony przez drybluj眂ego lwa.


Tomek Sta馽o alias Tomaszku

- kt髍y jako g丑wny operator, pogra za wiele nie m骻, filmuj眂?  Zreszt, i tak wiele razy wpada na boisko i walczy bardzo dzielnie, szar縰j眂 z kamer w r阫u lub rzucaj眂 j gdzie przy linii autowej, kt髍ej zreszt nigdy nie narysowali秏y.


Twarda i solidna pi砶a ze skarpety, nie wiemy co jest w 秗odku. Patent g髍ski z Etiopii, dobrze si tym gra!

Oficjalna lista zawodnik體, czyli uczestnik體 ekspedycji GloBall, to w kolejno禼i alfabetycznej:

 1. Piotr Bolko.
 2. Jerzy Chamielec.
 3. Antoni Gra砮k.
 4. Pawe Kochan.
 5. Jacek Pniewski.
 6. Tomasz Sanak.
 7. Marta Skutnik.
 8. Bart硂miej Suder.
 9. Marcin Staniszewski.
 10. Tomasz Sta馽o.
 11. Robert Szl阫.
 12. Mariusz Szumiec.
 13. Tomasz Tryba.
 14. Mateusz Zmy秎ony.

Marto, Panowie, w imieniu tysi阠y kibic體 z Polski, Afryki a nawet z ca砮go 秝iata ? gratulacje, podzi阫owania i wyrazy najwy縮zego uznania za Wasz czas, pot, czasem krew, przelane dla dobra naszej sprawy. Dzi-ku-jemy!!! Dzi-ku-jemy!!!


Pi砶a ze 秏ieci, pozyskana w Tanzanii. Dla tych, kt髍zy w眛pili w sens GloBall.

Od pierwszego meczu wida by硂, jak nasz zesp蟪 rozwija si pi砶arsko. Niekt髍zy zaczynali bez 縜dnej kondycji i z zerowymi umiej阾no禼iami sportowymi, a pod koniec potrafili秏y ju ca砶iem na serio zagra porz眃ny mecz i postawi si nawet wymagaj眂ym przeciwnikom.

Z czasem tradycj sta硂 si 秔iewanie hymnu przez nasz dru縴n, co zwykle wywo硑wa硂 odpowiedni reakcj dru縴ny gospodarzy.

Mecz w Elburgon, Kenia.

Otrzaskali秏y si. Po kilku tygodniach niestraszne by硂  nam ju granie w 縜dnych warunkach pogodowych, klimatycznych i spo砮cznych. Grali秏y w slumsach, w d縰ngli, na pustyni, w czasie burzy piaskowej, na g髍skich prze酬czach i w depresjach. Wpuszczali秏y i wbijali秏y gole w temperaturach od +3 do +44 stopni Celsjusza (termometr w cieniu, a gra w pe硁ym s硂馽u, oczywi禼ie).

Mecz w Lusace, Zambia.


Wszystkie mecze GloBall?

Zagrali秏y 44 mecze w ca砮j Afryce, w Azji i w Europie. Wbito nam 120 goli. Sami strzelili秏y ich a 72 :)

Wyniki podajemy w kolejno禼i Gospodarze-Go禼ie, czyli Kraj Odwiedzany vs. zesp蟪 GloBall.


Mecze przed wyjazdem GloBall:

Mecze przed wyjazdem GloBall:

 1. Limna (Ukraina). Wynik: 4:2.
  Pierwszy mecz GloBall w historii. Narodziny pomys硊.
 2. Limna (Ukraina). Wynik: 3:1.
  Drugi mecz GloBall. Oficjalnie mianujemy Limna STARTEM i MET GloBall.
  Pierwsze Kino Odjazdowe GloBall ? po meczu, na boisku.

  Mecze w czasie ekspedycji GloBall:

 3. Capetown (Republika Po硊dniowej Afryki), 3.01.2012 r. Wynik:  8:6.
  Pierwszy mecz w Afryce. Od razu w tzw. ?czarnej dzielnicy?,
  uznanej za niebezpieczn dla ?bia硑ch?. Gramy na ulicy.  Jest cudownie!
 4. Bitterfontein  (Republika Po硊dniowej Afryki), 7.01.2012 r. Wynik: 6:4.
  Pierwszy mecz GloBall w ma砮j miejscowo禼i w Afryce. Gramy na ulicy pod sklepem. Bomba!
 5. Noordoewer (Republika Po硊dniowej Afryki), 8.01.2012 r. Wynik: 1:0.
  Mecz tu przed granic z Namibi. Gor眂o!!
 6. Bethanie (Namibia), 9.01.2012 r. Wynik: 4:2.
  Pierwszy mecz w Namibii. Bardzo gor眂o, podczas meczu s 43癈 w cieniu!
  Gramy na asfalcie, w pe硁ym s硂馽u?

 7. Gumowe ma砮 ?co?. Tanzania, przed Makambako.


 8. Spesbona / dzieci (Namibia), 10.01.2012 r. Wynik: 4:3.
  Mecz na farmie, piach. Najpierw gramy z dzie鎚i. Atakuje nas surykatka.
 9. Spesbona / doro秎i (Namibia), 10.01.2012 r.. Wynik: 1:0.
 10. A potem z doros硑mi, tak chc miejscowi. Super doping!

 11. Sossuvlei / W硂si (Namibia), 11.01.2012 r. Wynik: 3:1.
  Gramy mecz W硂chy-Polska, z ekip 3 W硂ch體 z Subaru Justy.
  Wchodzimy z Wielk Pi砶 na szczyt Wielkiej Wydmy.
 12. Kawas / Chimba - doro秎i (Namibia), 14.01.2012 r. Wynik: 2:2.
  Mecz z ludem Chimba. Pierwszy ? z doros硑mi ? to nasz pierwszy remis GloBall!
 13. Kawas / Chimba - dzieci (Namibia), 14.01.2012 r. Wynik: 4:1.
  Z dzie鎚i oczywi禼ie wysoko przegrywamy, s to kompletne maluchy.
 14. Linus Shashipapo (Namibia), 16.01.2012 r. Wynik: 3:1.
  Ostry mecz o zmroku, liceali禼i nas wyka馽zaj nad brzegiem Zambezi.
 15. Mukuni Village (Zambia), 18.01.2012 r. Wynik: 1:0.
  Mecz w szkole pi砶arskiej, walka jest wyr體nana. Tu poznajemy Goldena.
 16. Kunsztownie wykonana z odpadk體 pi砶a z Zambii. Dobrze si odbija!

 17. Lusaka (Zambia), 20.01.2012 r. Wynik: 3:0.
  Mecz w Domu Nadziei, o秗odku resocjalizacyjnym dla bezdomnych dzieci.
 18. Mpangala Village (Zambia), 22.01.2012 r. Wynik: 2:1.
  Najlepsza publiczno舵 jak dot眃. Tu poznajemy Festusa.
 19. Kondoa (Tanzania), 29.01.2012 r.. Wynik: 5:1.
  Mecz gramy tu, gdzie ca硑 dzie spawamy samochody. Pi阫ne zdj阠ie Bola p.t. ?STOPY?.
 20. N. Bashai / Ngorongoro (Tanzania), 31.01.2012 r. Wynik: 0:1.
  Pierwsze zwyci阺two Nieformalnej Reprezentacji Polski J
  Przeciwnik: profesjonalna dru縴na 16 ?letnich zawodnik體 trenuj眂ych futbol.
 21. Massai Village / Lake Natron (Tanzania), 1.02.2012 r. Wynik: 1:1.
  Mecz z wojownikami Masaj體, w wiosce Z硑 W骴, dooko砤 tr眀y powietrzne.

 22. Konstrukcja tanza駍ka. Pi砶 da si zrobi z folii, po馽zoch, sznurk體 i papieru.

 23. Malitisa (Kenia), 4.02.2012 r. Wynik: 0:0.
  Znachor leczy Jur, Matou chodzi za r阫 z Kennym, w tle majaczy Kilimanjaro.
 24. Nairobi / Kartobanyi M., mecz 1 (Kenia), 5.02.2012 r. Wynik: 4:1.
  Kartobanyi to jeden z najwi阫szych slums體 w Nairobi, gdzie dzielnice n阣zy nazywane s ?M.?. Gramy tu ca潮 seri mecz體, z ch硂pcami, z dziewczynami, z doros硑mi.
 25. Nairobi / Kartobanyi M., mecz 2 (Kenia), 5.02.2012 r. Wynik: 1:0.
 26. Nairobi / Kartobanyi M., mecz 3 (Kenia), 5.02.2012 r. Wynik: 1:1.
 27. Nairobi / slums Mathare, mecz 1 (Kenia), 7.02.2012 r. Wynik: 4:1.
  Tu gramy dwa mecze, z m硂dszymi i starszymi.

  Estetyczna i prosta pi砶a z Kenii. Solidna i praktyczna, cho nieco jajowata, zmienia tor lotu jak ta s砤wna z Mundialu w RPA ;-)

 28. Nairobi / slums Mathare, mecz 2 (Kenia), 7.02.2012 r. Wynik: 1: 0.
 29. Elburgon (Kenia), 11.02.2012 r. Wynik:  1:1.
  Mecz w rodzinnej wiosce Tiny, naszej przyjaci蟪ki z plemienia Kikuju.
 30. King?o?ong?o (Kenia), 12.02.2012 r. Wynik: 3:3.
  Mecz w rodzinnej wiosce Jane, naszej przyjaci蟪ki z Nairobi.
 31. Sosian (Kenia), 13.02.2012 r. Wynik: 1:0.
 32. Mecz z plemieniem Turkana, po潮czony ze 秎edztwem w sprawie kradzie縴.

 33. Loiyngalani (Kenia), 16.02.2012 r. Wynik:  2:0.
  Mecz z plemieniem Turkana i Samburu,
  nieopodal domu naszej przyjaci蟪ki z autostopu, Rose.

  Czarna folia +porwana  ta秏a do pakowania. Da si?

 34. El Molo (Kenia), 17.02.2012 r. Wynik: 2:1.
  Mecz z najmniejszym plemieniem 秝iata, ludem El Molo.
 35. Torbi (Kenia), 19.02.2012 r. Wynik: 2:2.
  Ostatni mecz w Kenii, bardzo gor眂o.
 36. Chorsomaloria (Etiopia), 23.02.2012 r. Wynik: 2:2.
  Pierwszy mecz w Etiopii, zaciek砤 walka, najwi阫sza nasza publiczno舵.
  Po remisie karne i festyn rado禼i we wsi.

  Sznurek z tworzywa + resztki plandeki, wype硁ienie ze szmatek. Made in Ethiopia, A.D. 2012.

 37. Bwahit Pass / g髍y Siemen (Etiopia), 3.03.2012 r. Wynik: 2:2.
  Mecz na wysoko禼i 4300 m. N.P.M. Gramy z 縪硁ierzami,
  kt髍zy nie zdejmuj podczas meczu ka砤sznikow體.
 38. Waldeya (Etiopia), 4.03.2012 r. Wynik: 1:0.
  Budujemy w g髍ach boisko!
 39. Wad Alneem (Sudan), 7.03.2012 r. Wynik: 3:0.
  Pierwszy mecz w Sudanie.
 40. Meroe (Sudan), 10.03.2012 r. Wynik: 3:0.
  Gramy pod piramidami kultury Meroe, mecz przerywa burza piaskowa.


 41. Cieliste rajstopy + karton. Bardzo dobra pi砶a z Etiopii.


 42. Wadi Halfa (Sudan), 13.03.2012 r. Wynik: 1:3.
  Ostatni mecz w Sudanie.
 43. Asuan (Egipt), 27.03.2012 r. Wynik: 3:2.
  Mecz pod wielk tam asua駍k.
 44. Al-Dachila (Egipt), 2.04.2012 r. Wynik: 3:2.
  Mecz w oazie, pod meczetem, obok opuszczonego miasta z mu硊.
 45. Al-Farafira (Egipt), 6.04.2012 r. Wynik: 6:5.
  Mecz z francusk super-rodzin na pustyni Bia砮j.

  icznie zszyta pi砶a materia硂wa z Tanzanii. W 秗odku chyba wata, bo leciutko to?

 46. Jericho (Izrael), 12.04.2012 r. Wynik: 4:4.
  Mecz z dzie鎚i w Autonomii Palesty駍kiej, -270 metr體 poni縠j poziomu morza.
 47. Jerusalem (Izrael), 15.04.2012 r. Wynik: 6:5.
  Mecz z ortodoksyjn 縴dowsk m硂dzie勘.
 48. Hajfa (Izrael), 20.04.2012 r. Wynik: 2:2.
 49. Wewn阾rzny mecz GloBall ? Grubi vs. Chudzi.


  Trash Ball z Kenii, u縴wany ale bardzo grywalny :]


 50. Pedoulos (Cypr), 22.04.2012 r. Wynik: 10:10.
  Mecz w greckiej cz甓ci wyspy.
 51. Crvena Reka (Serbia), 26.04.2012 r. Wynik: 4:1.
  Ostatni mecz na trasie ekspedycji, wspania硑 zesp蟪 serbskich dzieci.
 52. Limna (Ukraina). Wynik: jeszcze nieznany.
  Ostatni mecz pod flag GloBall.

Kolejna krawiecka robota, tym razem z Etiopii. W 秗odku twarda i ubita, dobra do ostrego strzelania.

Trzeba wyra糿ie podkre秎i, 縠 przegrali秏y WSZYSTKIE MECZE Z MAMI DZIE芃I, ze 秗ednimi m硂dziakami czasem udawa硂 si wywalczy remis, a z doros硑mi lub m硂dzie勘 ? nawet dwa razy wygrali秏y, najcz甓ciej remisuj眂, a kl阺ki ponosz眂 nieliczne.

W meczach wzi瓿o udzia oko硂 400 zawodnik體 z Afryki, Azji i Europy. Z naszej strony w Nieformalnej Reprezentacji Polski zagra硂 os骲 潮cznie 14.

Publiczno舵 oceniamy na jakie kilka tysi阠y os骲, ale tego nikt nie jest w stanie policzy?

iecioPi砶a zambijska. Cienki sznurek i foliowe j眃ro kryte? foli. Folii akurat  jest ju  w Afryce du縪.

Wr阠zyli秏y prawie 1000 pi砮k (kilka zosta硂 w celach archiwalnych).

W zamian przywie糽i秏y 23 pi砶i r阠znie zrobione przez dzieci z Afryki. S one by mo縠 najbardziej wzruszaj眂ym i najwa縩iejszymi komentarzami, jakie mamy dzi do dyspozycji. Dzi阫ujemy Wam, maki przyjaciele!

Wyliczyli秏y, 縠 tymi naszymi pi砶ami b阣zie si cieszy grubo ponad 22.000 dzieciak體 ? licz眂 skromnie dwa klasyczne zespo硑 11-sto osobowe na jedn gr. Jest to, jak na Afryk, baaardzo ostro縩y szacunek.

Jak my秎icie, warto by硂? ;-)

Soccer Ball ze skarpetek, najbidniejszy bidu ca砮go GloBall. Niteczkami taki pozszywany, z g眀eczk we wn阾rzu?

I to ju jest KONIEC. Naprawd. Koniec relacji z wielkiego wyjazdu GloBall. Dlatego dzi symbolicznie, w tym miejscu piszemy?

THE END!!!

Oczywi禼ie ? przed nami wiele dalszych ci眊體, w tym ostatni mecz GloBall, kt髍y planujemy rozegra jesieni 2012 w Limnej na Ukrainie, czyli tam, gdzie wszystko si zacz瓿o. A w mi阣zyczasie b阣ziemy informowa o tym, co planujemy, knujemy, kiedy wydamy ksi笨k i co si dzieje z filmem.

Dzi阫ujemy wszystkim, kt髍zy byli z nami w Internecie przez ca硑 ten czas. Dzi阫ujemy za fantastyczne listy, lajki na FB, Wasze komentarze i uwagi redakcyjne. Wszystkie bardzo si przyda硑! Dzi阫ujemy za ufundowane pi砶i i za rado舵, jak dali禼ie dzieciakom w Afryce i nie tylko. Razem zrobili秏y co naprawd fajnego i dobrego.Dodatkowe informacje