• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

?O idei r體no禼i i tolerancji oraz poznawaniu obcych nam kultur rozmawiali秏y ostatnio z najm硂dszymi.
Spotkali秏y si z nimi w Cheder Cafe w Krakowie. Naszym wsp髄nym celem by硂 spojrzenie na nowe horyzonty, szczeg髄nie na horyzont afryka駍ki. Dzi阫i zdj阠iom i filmom zrealizowanym w czasie ekspedycji Globall 2012 wsp髄nie przenie秎i秏y si w odleg硑 秝iat Afryki. Zagl眃n阬i秏y do wiosek i dom體 plemion Himba, Masai i Sambru. Przygl眃ali秏y si ich strojom i obyczajom, zwracaj眂 uwag na ich unikaln tradycj, w kt髍 coraz 秏ielej wkracza wsp蟪czesny duch cywilizacji i globalizacji.

Uczestnicy warsztatu z pilkami wlasnorecznej roboty
foto: Kornelia Bincewicz

 

Rozmawiali秏y o tym w jakich warunkach ucz si w szkole i jak sp阣zaj czas wolny. M體ili秏y o szacunku do rzeczy i przedmiot體 maj眂emu wyraz w powszechnym w Afryce recyclingu, wykorzystaniu wszystkiego do czego przydatnego.

Na koniec zabrali秏y si do prac manualnych, w efekcie czego ze starych szmat, reklam體ek, balonik體 i sznurk體 powsta硑 pi砶i, podobne do tych jakie na co dzie tworz dzieciaki w Afryce.

Warsztat w czasie pracy
foto: Kornelia Bincewicz

Za zaproszenie dzi阫ujemy Kornelii Bincewicz.

 Dla zainteresowanych, przeprowadzeniem w szkole, przedszkolu... tego typu warsztat體 poznawczych, podajemy kontaktowy adres email: JLIB_HTML_CLOAKING .

Wszystkie zdjecia ucestnikow dostepne sa w Galerii:

  
Uczestnicy warsztatu z pilkami wlasnorecznej roboty Uczestnicy warsztatu z pilkami wlasnorecznej roboty 
  

 Warsztat Prowadzili Pawe Kochan i Bart Suder, zdj阠ia Kornelia Bincewicz


Dodatkowe informacje