• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

W g髍ach Simien Mountains mieszkaj endemiczne gatunki zwierz眛, wyst阷uj endemiczne gatunki ro秎in, oraz mn髎two straznik體, tzw Rangers體. Nie rozstaj si oni ze swoimi karabinami, naet w czasie meczu. Nawet na 4300 metr體.

(Wersja HD)

;feature=youtu.beDodatkowe informacje