• 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9

Bartek Bart Orlicki

Bartek w ParkuOd wielu lat zawodowo zwizany z mediami. Wsppracujc z najwikszymi nadawcami i wybitnymi twrcami, zdoby szerok wiedz z zakresu produkcji filmowej, tworzenia animacji, multimediw i grafik. Jego dowiadczenia zdobywane w Polsce i za granic, obejmuj wszystkie etapy produkcji medialnej: od koncepcji, przez realizacje, po dystrybucj i marketing. Zorganizowa rwnie wiele wystaw, koncertw i festiwali.

Wyksztacenie: w Polsce studiowa Histori Sztuki i Stosowane Nauki Spoeczne, a w Australii - Produkcj filmow. Najwaniejsze instytucje i firmy z ktrymi wsppracowa: TVP 1, TVP 2, tygodnik POLITYKA, ministerstwo Kultury i Sztuki, Grupa Filmowa KONTAKT, fundacja im. St. BATOREGO, ZDF (Niemcy), GoodKid Production (Australia). Najwaniejsze realizacje: wieloletnia produkcja transmitowanej na ywo przez TVP 2 gali PASZPORTW POLITYKI, reyseria i animacja serialu animowanego "Gadajce Gowy" emitowanego w TVP 1 w ramach programu programu ?Summa Zdarze? Jacka akowskiego, reyseria krtkometrawki dokumentalnej pt. "Winda" powiconej tygodnikowi POLITYKA, reyseria nagradzanej na australijskich festiwalach krtkometraowej etiudy "Boxed In", reyseria teledyskw australijskich grup rockowych Dogs of War i Delusions of Adequacy.

Podczas Globall kolega Orlicki naley do ekipy filmowej, oczywicie.


Dodatkowe informacje